if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Koulutukset

Verkkokoulutus: Vientikaupan ajankohtaiset tekijät, riskit ja keskeiset asiakirjat 19.5.

Tervetuloa kuulolle ajankohtaiseen tilaisuuteen vientikauppaan vaikuttavista tekijöistä, riskeistä sekä keskeisistä asiakirjoista!

Tilaisuuden aikana käydään läpi kattavasti vientikaupassa tarvittavia asiakirjoja sekä vientiin liittyviä riskitekijöitä. Myös kansainvälisten pakotteiden ja vientirajoitusten vaikutus vientiin tuodaan esille. Tilaisuudessa perehdytään mm. näihin aiheisiin:

 • EU:n asettamat vientirajoitukset ja pakotteet – miten varmistan viennin oikeellisuuden, vientiluvan hakeminen jne.
 • USA:n asettamat pakotteet ja niiden vaikutukset suomalaisten yritysten vientiin
 • USA:n ja Kiinan kauppapoliittiset kiistat ja niiden vaikutukset
 • Muut geopoliittiset riskit
 • EU:n vapaakauppasopimukset ja niiden hyödyntäminen vientikaupassa – sopimuksiin liittyvät alkuperäselvitykset ja tuotteen alkuperän määräytyminen
 • Brexitin vaikutukset viennissä Isoon-Britanniaan
 • Tullinimikkeet – oikean tullinimikkeen käytön tärkeys vientikaupassa
 • Yhteenvetoa vientikaupassa tarvittavista asiakirjoista
 • Verkkokaupan kautta kuluttajille suoraan tapahtuva myynti
 • Hyödyllisiä tietolähteitä/alustoja, mitkä helpottavat vientikauppaan valmistautumisessa – Tullin Fintaric -, Euroopan komission Access2Markets - ja KauppakamariTiedon Viennin maatieto -verkkopalvelut viejän apuna
 • Team Finland -verkoston tarjoamat digitaaliset palvelut vientiyrityksille – työkalut viennin ja kansainvälistymisen eri vaiheisiin

Kenelle:
Tilaisuus on suunnattu kaikille vientikaupan parissa työskenteleville henkilöille, niin alalle juuri tulleille kuin kokeneemmallekin henkilöstölle, jotka haluavat päivittää tietojaan vientikaupan uusimmista määräyksistä.

Asiantuntija:
Tilaisuuden kouluttajana toimii vientiasiantuntija Jukka Säikkälä Helsingin seudun kauppakamarilta. 

Ohjelma:

8.55 Etäyhteyden avaus

9.00 Koulutus alkaa

12.00 Koulutus päättyy

Vientikaupan ajankohtaiset tekijät, riskit ja keskeiset asiakirjat -tapahtuma järjestetään verkkototeutuksena. Saat linkin tilaisuuteen päivää ennen ajankohtaa. 
Tilaisuus on maksuton, lämpimästi tervetuloa mukaan!

Rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU).


Osallistumismaksu

Tilaisuus on maksuton.


Päivämäärä ja kelloaika

Tapahtuma-aika Ilmoittautumisaika
19.5.2022 9:00 - 19.5.2022 12:00 12.5.2022 9:00 - 18.5.2022 15:00
Ilmoittaudu

Esitys4

Jukka Säikkälä
Asiantuntija, ulkomaankaupan määräykset
Helsingin seudun kauppakamari

Jukka Säikkälä on kokenut kouluttaja tavaravientiin liittyvissä asiakirjavaatimuksissa ja ulkomaankaupan määräyksissä. Kokemusta alalta eri organisaatioissa on yli 25 vuoden ajalta. Kauppakamarilla Jukka vastaa myös uudesta Viennin maatieto -teoksesta, joka kuuluu KauppakamariTiedon Ulkomaankauppa & Maatieto -osioon.