if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Koulutukset

Verkkokoulutus johtajille: Ota vastuullinen toiminta ja riskienhallinta tavaksi ja kasvata kassavirtaa 30.9.

Koulutuksen läpileikkaavana teemana on yrityksen vastuullinen toiminta niin ympäristön, talouden kuin ihmisten näkökulmasta.

Tässä koulutuksessa keskitytään löytämään niitä tekijöitä, joilla yrityksen toimintaprosesseja kehitettäessä muutokset tehdään vastuullisuutta parantaen:

  • pystytään kehittymään vastuullisesti ilmastomyönteisemmäksi,
  • pystytään työ- ja toimintaympäristöjen jatkuvasti kiihtyvässä muutoksessa tekemään vastuullisia valintoja 
  • samalla säilytetään kannattava ja kestävä kasvu 
  • samalla ratkaistaan entistä nopeammalla syklillä vastaan tulevia johtamisen uusia haasteita.

Lisäksi koulutuksessa saadaan eväät ymmärtää yrityksen tai organisaation kassavirtatuloksen todellinen näkökulma, sen tärkeys sekä sen hyödynnettävyys kehitystoimien onnistumisen osoittajana. Liiketoimintaan liittyviä kustannuksia jää piiloon toimitusjohtajilta ja ylimmän johdon ihmisiltä, koska osa kustannuksista selviää vain kassavirtalaskelmasta. Kassavirtatuloksen näkökulmalla päästään kiinni prosesseihin, joissa muutoksia tapahtuu. Virallisen tuloslaskelman rivit eivät näitä muutoksia pysty näyttämään.

Miksi osallistua koulutukseen?
• Uusia ajatuksia strategisen ja operatiivisen toiminnan tueksi.
• Lisää ymmärrystä vastuullisen toiminnan tärkeydestä nykypäivän liiketoiminnassa.
• Vastuullisen toiminnan, vastuun kantamisen ja hiilijalanjäljen välisen yhteyden kassavirtatulokseen.
• Mitä kassavirtatulokset kertovat ja miten niiden avulla voidaan johtaa, seurata, ohjata ja palkita?
• Miten kassavirtatulos lasketaan tavalla, että se mahdollistaa keskinäisen vertailun sekä miten se poikkeaa virallisesta tuloksesta?

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti omistajille, toimitusjohtajille ja johtoryhmille sekä vastuullisuuteen liittyvistä asioista vastaaville. Koulutuksesta hyötyvät myös muut yrityksissä ja organisaatioissa päätöksiä tekevät henkilöt.

Ohjelma

8.45  Liittyminen webinaariin

9.00  Koulutus alkaa

Johdanto
• Esitellään koulutuksen sisältö ja kouluttaja.

Ekologisuus liiketoiminnan prosesseissa ja miten se hyödyttää kassavirtaa
• Käydään läpi ekologisuuden merkitys nykypäivän liiketoiminnassa. Miten siihen pystytään entistä paremmin kiinnittämään huomiota, varsinkin prosessien näkökulmasta katsottuna sekä miten sitä huomioidaan myös kassavirran näkökulmasta.

Ekonomia liiketoiminnassa ja hyödyt miksi sitä tulisi tarkastella juuri kassavirtatuloksen näkökulmasta
• Käydään läpi kassavirtatulos käsitteenä, sen hyödyt viralliseen tuloslaskelmaan nähden ja miten kassavirtatulosta hyödynnetään yrityksen strategisessa ja operatiivisessa toiminnassa entistä paremmin.

Aito vastuullisuus ja ihmiskeskeisyys liiketoiminnassa sekä miten ne kytkeytyvät kassavirtatulokseen
• Käydään läpi aidon vastuullisen toiminnan rakentuminen ja mikä sen tarkoitus yrityksen liiketoiminnassa on.
• Tuodaan kassavirtanäkökulma mukaan toiminnan vastuullisuuteen ja ihmiskeskeisyyteen. Mitä hyötyä näiden asioiden huomioiminen ja kehittäminen tuo rahan näkökulmasta? Miten näitä abstraktejakin käsitteitä voidaan rahassa mitata?

Yhteenveto
• Mitä vastuullinen toiminta todella tarkoittaa, miten se tulee huomioida liiketoiminnassa ja miten se hyödyttää toiminnan kehittämistä.
• Miksi kassavirtatulos kannattaa ottaa yritystoiminnan keskiöön sekä tueksi kaikelle toiminnalle.

12.00  Webinaari päättyy

 Kouluttajatahot: CRnet ja Strategic Accounting.

TERVETULOA WEBINAARIIN!

 

Ilmoittaudu viimeistään 29.9. klo 12 mennessä!
Huom! Tarkistathan hyvissä ajoin ennen webinaarin alkua, että olet saanut kutsu- / osallistumislinkin. Mikäli sitä ei näy sähköpostissasi, tarkista myös roskapostikansio.

Koulutus järjestetään yhdessä Turun kauppakamarin kanssa.

Muutokset mahdollisia. Koulutuksen järjestämisen ehtona on koulutuskohtaisen vähimmäisosallistujamäärän täyttyminen.


Osallistumismaksu

Normaalihinta 405 € + alv 24 %

Jäsenhinta 280 € + alv 24 %


Päivämäärä ja kelloaika

Tapahtuma-aika Ilmoittautumisaika
30.9.2020 9:00 - 30.9.2020 12:00 18.6.2020 13:00 - 29.9.2020 12:00
Ilmoittaudu

Asiantuntijoina Tuula Pohjola ja Riku Lehtinen

Tuula Pohjola 2

Tuula Pohjola, TkT, Toimitusjohtaja, Crnet Oy
Vastuullisen liiketoiminnan tiennäyttäjä Tuula väitteli tekniikan tohtoriksi yritysten ympäristölaskennasta Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden osastolta vuonna 1999. Tuula on vuosien aikana konsultoinut satoja yrityksiä sekä kouluttanut tuhansia ihmisiä vastuulliseen toimintaan ympäristön, talouden ja ihmisten näkökulmasta.

rikulehtinenkuva 247x300

Riku Lehtinen, Pääanalyytikko ja hallituksen puheenjohtaja, Strategic Accounting Finland Oy
Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry:n jäsen. Riku on Suomen kokeneimpiin kuuluva liikkeenjohdon konsultti, erityisalueenaan talousmallinnus. Hän on konsultoinut ja kouluttanut tuhansia yrityksiä ja ihmisiä niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannella sektorilla vuodesta 1976 lähtien.

Riku on analysoinut neljällä vuosikymmenellä yli 6.000 yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin talousyksikön kassavirtojen käyttäytymistä kaikilta toimialoilta ympäri maailmaa muun muassa johtamisen, markkinoinnin, tuotannon, prosessien, investointien, sopeutusten, erilaisten kannustinjärjestelmien, omistajan vaihdosten, fuusioiden sekä konsernikokonaisuuksien ja niiden osien näkökulmista.