if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Hyviä kokemuksia Kymenlaakson HHJ-kursseilta

Kevään HHJ-kurssi antoi eväitä arkeen

Kymenlaakson kauppakamarin hallitustyöskentelyyn valmistava HHJ-kurssi pidettiin touko-kesäkuussa poikkeuksellisesti Teams-toteutuksena. Kurssi oli järjestyksessään 25. ja verkkokurssin suoritti 19 osallistujaa.

Kurssi sai erittäin hyvää palautetta, vaikkakin verkkototeutuksesta jäivät uupumaan lähikohtaamiset. Koko koulutuksen yleisarvosanaksi tuli 4,3 (1-5 -asteikolla). Kurssin hyödynnettävyys omassa työssä sai niin ikään korkean arvosanan (4,2).

Palautekyselyyn vastaajista 67% suosittelisi kurssia ”kympin arvosta”. Muut vastaajat suosittelisivat kurssia arvosanoilla 8-9.

HHJ-kurssin käyneillä on mahdollisuus osallistua tutkintoon. Kymenlaakson osallistujista 92 % on kiinnostunut suorittamaan tutkinnon.

HHJ-kurssi koostui neljästä jaksosta, joissa kullakin keskityttiin yhteen aihekokonaisuuteen. Kurssiin kuului myös ryhmätyöpäivä, jolloin ryhmät tutustuivat kohdeyritysten hallitustyöskentelyyn ja muihin ryhmäläisiin.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen perehdytti kurssin osallistujia omistamisen ja johtamisen eroihin. Hän kävi läpi hyvän hallitustyöskentelyn periaatteet eli corporate governancea sekä hallituksen tuomaa lisäarvoa yrityksen toimintaan.

Hallituksen ja sen jäsenten tehtävistä, juridisesta vastuusta, riskien hallinnasta, vakuutuksista ja sopimuksista luennoi varatuomari Tapio Lepistö, Asianajotoimisto Hiltunen Lepistö & Liukkonen.

Hallitustyön organisoinnin työvälineisiin ja menetelmiin perehdyttiin KTM, partneri Ocio Oy:n Minna Metsälän johdolla.

Strateginen suunnittelu on yksi hallitustyöskentelyn keskeisiä osaamisalueita. Aihealueen kouluttaja KTT Kari Lohivesi Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulusta koulutti muun muassa strategian suunnitteluun toimintaympäristön muutoksien ja haasteiden alla.

Viimeisen jakson sisältöä eli yrityksen talouden seurantaa ja ohjausta avasi kattavasti KHT, KTM Henry Kampman Revisium Oy:lta. Henry kertoi kurssilaisille mitä hallituksen jäsenen tulee tietää menestyksellisestä taloushallinnosta, taloudellisista päätöksistä sekä dokumentoinnista.

Kurssin keskeistä sisältöä olivat käytännön esimerkit yritysten hallitustyöskentelystä. Kevään kurssilla edustamiensa yritysten hallitustyöskentelystä kertoivat Head of Trust Services Tomi Hautala Telia Companystä (Hallitustyöskentelyn merkitys yrityksen arvon luonnissa ja exitissä), toimitusjohtaja Antti Lukka CTS Engtecistä (Pk-yrityksen hallituksen haasteita maailmantalouden pyörteissä) ja toimitusjohtaja Mika Lankila Pyroll Groupista (Uudistuva ja strateginen hallitus).

Kurssilaisten palautteet olivat erittäin kannustavia.