if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

HHJ-tutkinto

HALLITUSTYÖN TEKIJÖILLE JA TULEVILLE HALLITUSAMMATTILAISILLE

Tähtäätkö ammattimaiseksi hallitustyön tekijäksi? HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. Tutkinnon suorittaneiden lista julkistetaan kunkin tutkinnon jälkeen. Listalle tulevat vain julkaisuluvan antaneiden nimet. HHJ-tutkinnon suorittaneita hallitusosaajia voidaan välittää pk-yritysten hallituksiin.

Tutkinto antaa erinomaiset lähtökohdat hyvään hallitustyöhön ja hallitusammattilaisuuteen.

Tutkinto koostuu ennakkotehtävävaiheesta, seminaariosuudesta ja monivalintakokeesta ja on näin ollen erinomainen oppimiskokemus

HHJ-tutkinnosta saat lisäinfoa täältä