HHJ - Hyväksytty hallituksen jäsen

hhj banneri2 

 

hhj logo rgb

  

Seuraava HHJ-kurssi alkaa 8.9. 

HHJ-kurssi on tarkoitettu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville; toimitusjohtajille, yrittäjille, kunnallisten osakeyhtiöiden ja liikelaitosten johtajille ja hallituksen jäsenille.

Hyvää hallitusosaamista tarvitaan myös julkisella sektorilla ja yhdistyksissä

Yrittäjät, yritysjohto ja organisaatiot tarvitsevat tuekseen eri alojen osaavia hallitusjäseniä, jotta toiminta kasvaa, uudistuu ja pystytään laajentumaan uusille markkina-alueille säilyttäen samalla hyvä kannattavuus.

Hyvällä hallitustyöllä edistetään yritystoimintaa ja tuetaan pk-yritysten kasvua sekä luodaan uusia työpaikkoja ja säilytetään jo olemassa olevia.

Erilaisissa yrityksen kehitysvaiheissa kuten esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa, omistajamuutoksissa, kansainvälistymisessä ja markkinahäiriöissä tarvitaan osaavaa ja yhteistyökykyistä hallitusta.

HHJ -kurssin sisältö ja hinta

Kurssiin sisältyy neljä puolen päivän opintojaksoa, ryhmätyö sekä kirja. Kurssille hyväksytään 20 ensimmäistä ja kurssin täysipainoinen suorittaminen edellyttää osallistumista kaikille jaksoille. Mikäli jokin jakso ei sovi aikatauluun, voi sen korvata seuraavan Kymenlaakson kauppakamarin HHJ-kurssin tai toisen aluekauppakamarin HHJ-kurssin ko. jaksolla.

Jäsenhinta 1750 € + alv 24 %
Normaalihinta 2500 € + alv 24 %.
Hinta sisältää osallistujille jaettavan aineiston sekä kahvitarjoilut. 

Seuraava HHJ-kurssi alkaa 8.9. 

Katso tästä HHJ-kurssin esittelyvideo

HHJ - Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi on Tampereen kauppakamarin ja Hallituspartnerit ry:n yhdessä kehittämä valtakunnallinen koulutuskokonaisuus. Kurssin suorittanut on oikeutettu osallistumaan HHJ-tutkintoon ja valtakunnalliset tutkintotilaisuudet järjestetään kahdesti vuodessa Tampereella. Tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimitystä.