if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Säännöt


Kymenlaakson kauppakamarin säännöt perustuvat 1.11.2002 säädettyyn kauppakamarilakiin. 

Säännöt antavat ohjeet kauppakamarin tehtävistä, jäsenyydestä, hallinnosta, yhdistyksen kokouksista sekä kauppakamarin lakkauttamisesta ja purkamisesta.

Uusimmat säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.

Arvo ja Kirsti Karjalaisen rahaston toimintaa säätelevät vielä erilliset, omat säännöt.