if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Valiokunnat

Valiokunnat ovat yritysten ääni ja keskittyvät vaikuttamaan oman toimialansa ajankohtaisiin haasteisiin

Kymenlaakson kauppakamarissa toimii neljä toimiala- ja klusteripohjaista valiokuntaa sekä nimitysvaliokunta, joissa työskentelee  yhteensä noin 90 jäsenyritysten tai -organisaatioiden edustajaa. 

Valiokuntien jäsenet edustavat Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksiä ja -organisaatioita. He ovat valiokuntatoimintaan sitoutuneita, aktiivisia ja omaavat kuhunkin valiokuntaan soveltuvaa näkemystä ja osaamista. 

Kokoukset ja tapaamiset

Valiokunnat toteuttavat toiminnallaan kauppakamarin strategiaa. Päättyneellä toimintakaudella valiokuntatyöskentelyssä on keskitytty erityisesti osaavan työvoiman, toimivan infran, kehittyvän yritystoiminnan sekä yhtenäisen maakunnan ja maakunnan vetovoimaisuuden vahvistamiseen. 

Valiokuntien toimintavuoden aloittaa Valiokuntavalkeat –toiminnansuunnittelukokous. Valiokuntien kokouksissa käsitellään toimenpiteiden kohteiksi valittuja teemoja ja ajankohtaisia haasteita, ongelmia ja kehityskohteita. Vuoden aikana valiokunnat kokoontuvat vapaamuotoisemmin matkoilla ja retkillä ja yritysvierailuilla. Kokouksia/tapaamisia on keskimäärin neljä per vuosi. Valiokuntien kokoukset ja tapaamiset löydät tästä linkistä

Valiokuntien tapaamisissa vieraillaan maakunnan ja valtakunnan päättäjien pakeilla, viedään viestiä keskeisille sidosryhmille, jaetaan ajankohtaistietoa ja kehitetään asiantuntemusta verkostoa hyödyntäen. 

Valiokuntalaisten toivotaan osallistuvan aktiivisesti kauppakamarin lähettämiin kyselyihin, joilla kartoitetaan yritysten tilannetta ja näkemyksiä. Kyselyjä hyödynnetään toimenpiteiden valmistelussa ja mediassa.