if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

25.8.2023

Joka toinen PK-yritys ottanut vastuullisuuden ja kestävän kehityksen strategiaansa

Kauppakamarien kysely pk-yrityksille

Kauppakamarien uusimman kyselyn mukaan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen huomioon ottaminen on osa strategiaa joka toisella Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksellä. Joka viidennessä PK-yrityksessä vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat avanneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia.


Kauppakamarien kyselyssä selvitettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa, miten vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat vaikuttaneet pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan.

Melkein puolella kymenlaaksolaisista  ja valtakunnallisesti 30 prosentilla vastaajayrityksistä vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien asioiden käsittely on lisääntynyt viimeaikaisten tapahtumien, kuten koronapandemian päättymisen ja Venäjän hyökkäyssodan takia.

18 prosentilla kymenlaakson pk-yrityksistä vastuullisuus ja kestävä kehitys avanneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Yli puolet (55%) vastaajayrityksistä ilmoitti, että vastuullisuus ja kestävä kehitys on otettu huomioon yrityksen strategiassa.

”Luku on yllättävän suuri ottaen huomioon, että vastuullisuus- ja kestävyysnäkökohdat eivät kuitenkaan sijoittuneet kovinkaan korkealle strategian painotuksiin liittyneessä kysymyksessä”, kertoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala.

Vastuullisuusvaatimukset kohdistuvat PK-yrityksiin yhä useammin toimitus- ja arvoketjun kautta

Vastuullisuusvaatimuksia yrityksiin kohdistuu erityisesti asiakkaiden kautta, mutta merkittävässä määrin myös toimitus- tai arvoketjun kautta.

Joka kolmas yritys (36 %) raportoi vastuullisuudestaan ja kestävästä kehityksestä julkisesti ja toimitus- tai arvoketjun osapuolelle.

”Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen sekä niistä raportoinnin merkitys tulee lähivuosina korostumaan laajenevien kestävyysraportointivelvoitteiden sekä valmisteilla olevan yritysvastuusääntelyn takia”, sanoo Kajala.

Joka kymmenes PK-yritys haluaisi edistää vastuullisuutta, muttei tiedä miten

Joka kymmenes PK-yritys haluaisi edistää vastuullisuutta ja kestävää kehitystä, muttei tiedä miten pääsisi alkuun. Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhalan mukaan erityisesti pienemmissä yrityksissä kyse on myös osaamisvajeesta.

”Vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät näkökohdat korostuvat suuremmilla yrityksillä. Erot pienten ja suurempien yritysten välillä ovat merkittäviä kautta linjan. Erityisesti pienemmissä yrityksissä kyse on myös osaamisvajeesta, sillä joka kymmenes PK-yritys haluaisi edistää vastuullisuutta ja kestävää kehitystä, muttei tiedä miten pääsisi alkuun”, sanoo Vanhala.

Keskuskauppakamari on tunnistanut tarpeen vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvän osaamisen kehittämiselle. Jo lähes 90 nykyistä ja tulevaa yritysjohtajaa on osallistunut Keskuskauppakamarin Yritysjohdon vastuullisuusvalmennukseen. Valmennus on lunastanut paikkansa johtajille suunnattuna valmennuksena, jossa käydään asiantuntijapuheenvuorojen ja käytännön esimerkkien avulla keskustelua ajankohtaisista vastuullisuusteemoista ja johtamisesta. Syksystä 2023 alkaen kauppakamarit ympäri maan alkavat järjestää PK-yrityksille suunnattua vastuullisuusvalmennusta.

TUTUSTU PK-BAROMETRIIN TÄSTÄ

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus

Keskuskauppakamari
 ÄÄNESTÄ VUODEN VASTUULLISUUSTEKOA 1.10. MENNESSÄ

 Vuoden vastuullisuusteko logo

Keskuskauppakamarin Suuri yritysvastuupäivä 11.10.2023 on vuosittainen ajankohtaisfoorumi, jossa käsittelemme kestävää kehitystä johdon näkökulmasta ja pureudumme päivänpolttaviin vastuullisuusteemoihin.

Päivän huipennuksena palkitaan Vuoden vastuullisuusteko 2023. Ilmoita vastuullisuusteko kilpailuun 1.10. mennessä.

Tutustu vastuullisuuskoulutuksiin ja tietoiskuihin