if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

7.10.2022

Yllättäviä katsauksia metsään ja tulevaisuuteen

Kymenlaakson metsäteollisuus 150-vuotta

Mitä metsä tulevaisuudessa meille merkitsee? Mitä esineitä tulevaisuudessa tarvitaan? Mitä ovat metsäteollisuuden keksinnöt? Taimesta tulevaisuuteen -tapahtuma Kouvolassa tarjoilee herätteleviä näkökulmia metsien, puun ja kestävään kehityksen teemoihin


Taimesta tulevaisuuteen -tapahtuma Kouvolassa tarjoilee herätteleviä näkökulmia metsien, puun ja kestävään kehityksen teemoihin. Ääneen pääsevät eri alojen asiantuntijat historioitsijasta visionääriin ja aiheet vaihtelevat puun hyvinvointi-innovaatioista biohiileen ja data-analytiikkaan.  

12. lokakuuta järjestettävä tapahtuma jakautuu kolmeen osaan. Sitran suunnittelemassa Tulevaisuuden esineet -työpajassa opitaan tulevaisuusajattelua tekemisen kautta. Puheenvuoro-osuudessa muun muassa historioitsija Teemu Keskisarja valottaa metsäteollisuuden keksintöjä ja liiketoimintakehittäjä, hallitusammattilainen Mikko-Pekka Hanski kertoo poikkitieteellisestä metsäprojektistaan. Lopuksi kuullaan ajankohtaisia nostoja metsäteemasta sekä verkostoidutaan vapaamuotoisesti. 

Taimesta tulevaisuuteen -tapahtuma rakentuu puun arvoketjun ympärille. Arvoketju kuvastaa raaka-aineen jalostumista eri vaiheiden kautta valmiiksi tuotteeksi.  

- Vastuullisen tulevaisuuden rakentamisessa yksittäiset teot eivät riitä. Kestävien arvoketjujen rakentamisessa tarvitaan monialaista osaamista, yhteistyötä yli toimialarajojen, suurten kokonaisuuksien hahmottamista ja projektinhallintaa. Xamk on luonut metsätalouden alalle vahvan asiantuntijaverkoston, johon kuuluu koulutus-, tutkimus- ja kehitys- sekä yritysyhteistyö. Kokonaisuus vahvistaa alueen elinvoimaa ja on myös kansainvälisesti ainutlaatuinen, koulutusalajohtaja Petteri Ikonen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (Xamk) toteaa. 

Taimesta tulevaisuuteen -tapahtuma on ensimmäinen osa Xamkin uudessa tapahtumasarjassa, jonka nimi on FUELtank. Sarjassa tulee olemaan vaihtuvia teemoja. Kouvolan kampuksella sijaiseva FUEL on avoin oppimisympäristö ja älykäs yhteiskehittämisen tila. FUEL palvelee eri alojen yrityksiä ja toimijoita jalostamaan ideat tuotteiksi, tehostamaan liiketoimintaa ja kehittämään asiakaskokemusta. Kehittämistä tehdään palvelumuotoilun menetelmin datan, tulevaisuustiedon ja digitaalisuuden avulla. FUEL palvelee myös Xamkin omaa opetus-, tutkimus- ja kehitystoimintaa.  

Tapahtuma on osa Kymenlaakson metsäteollisuuden 150-vuotisjuhlaa. Järjestäjänä on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovien alojen tutkimusyksikkö yhteistyössä muiden alojen kanssa. 

Lisätiedot: 

FUELtank: Taimesta tulevaisuuteen - Xamk 
Laura Lehtinen, laura.lehtinen@xamk.fi, 0447028451 
TKI-asiantuntija, tutkimuspäällikön sijainen, Luovien alojen tutkimusyksikkö 

Xamkin toteuttama Taimesta tulevaisuuteen -video kuvaa puun pitkää ja kotimaista arvoketjua. : https://www.xamk.fi/xamk/vaikuttavuus/puunarvoketju/ 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, tarjoaa opetusta, tekee tutkimus- ja kehittämistyötä ja tuottaa palveluja yrityksille sekä yksittäisille ihmisille. Xamk profiloituu hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakouluksi. Korkeakoulun kivijalkoina ovat Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna. Opiskelijoita on 10 800 ja henkilökuntaa yli 900. www.xamk.fi Twitter: @xamk.fi
Xamk on luonut metsätalouden alalle vahvan asiantuntijaverkoston, johon kuuluu koulutus-, tutkimus- ja kehitys- sekä yritysyhteistyö. Kokonaisuus vahvistaa alueen elinvoimaa ja on kansainvälisesti ainutlaatuinen, koulutusalajohtaja Petteri Ikonen, Xamk.

FUELtank: Taimesta tulevaisuuteen keskiviikkona 12.10. klo 12.30–18.00 FUELissa (Kuuselankatu 1) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kouvolan kampuksella.

Puheenvuorot striimataan Xamkin YouTube-kanavalla.

Ilmoittautumiset viimeistään 9.10. osoitteessa xamk.fi/fueltank