if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

1.6.2021

Kymenlaaksoon rekisteröityjen yritysten verojalanjälki on 755 miljoonaa euroa

Suuri Veroselvitys

Kymenlaaksolaisten yritysten kerryttämä verojalanjälki on kasvanut maltillisesti vuosina 2015–2019. Erityisesti yritysten voitosta maksettava yhteisövero nousi vuonna 2019. Myös palkoista pidätetyt ennakkoverot nousivat. Tilitetyn arvonlisäveron määrä sen sijaan laski.


Yli 7 600 Kymenlaaksoon rekisteröityä yritystä maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle vuonna 2019. Kymenlaaksolaisten yritysten lukumäärä on kasvanut vuoteen 2015 verrattuna, mutta määrä on notkahtanut vuonna 2018.

Maakunnassa asuvien työllisten määrä oli vuonna 2019 noin 71 000. Maakunnan työllisten määrä on pysytellyt vuonna 2019 edellisvuoden tasolla.

Kymenlaaksoon rekisteröityjen yritysten verojalanjälki vuodelta 2019 oli 755 miljoonaa euroa. Suurimmat verovirrat kertyivät palkkojen ennakonpidätyksistä ja eläkevakuutusmaksuista sekä arvonlisäveroista. Maakuntakohtaisessa verojalanjäljessä ei ole mukana ympäristöveroja.

Kymenlaaksolaisten yritysten kerryttämä verojalanjälki on kasvanut maltillisesti vuosina 2015–2019. Erityisesti yritysten voitosta maksettava yhteisövero nousi vuonna 2019. Myös palkoista pidätetyt ennakkoverot nousivat. Tilitetyn arvonlisäveron määrä sen sijaan laski.

Verojalanjäljet Kymenlaaksossa  toimialoittain

Suurimman verojalanjäljen Kymenlaaksossa kerryttivät rakentaminen (173M€), tukku- ja vähittäiskauppa (126M€) ja teollisuus (117M€).

 • Maatalous, metsätalous ja kalatalous 573 yritystä, 9 milj.€
 • Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 37 yritystä. Verojalanjälki 45 milj.€
 • Kaivotoiminta ja louhinta, 23 yritystä, milj.€
 • Teollisuus, 464 yritystä, 117 milj.€
 • Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, 107 yritystä, 16 milj.€
 • Rakentaminen, 803 yritystä, 173 milj.€
 • Tukku- ja vähittäiskauppa, 895 yritystä, 126 milj.€
 • Kuljetus ja varastointi 519 yritystä, 71 milj.€
 • Majoitus ja ravitsemistoiminta 295 yritystä, 14 milj.€
 • Informaatio ja viestintä, 173 yritystä, 3 milj.€
 • Rahoitus- ja vakuutustoiminta 126 yritystä, 10 milj.€
 • Kiinteistöalan toiminta, 840 yritystä, 16 milj.€
 • Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, 600 yritystä, 49 milj.€
 • Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, 245 yritystä, 37 milj.€
 • Julkinen hallinto ja maanpuolustus, 107 milj.€
 • Koulutus 64 yritystä, 17 milj.€
 • Terveys- ja sosiaalipalvelut, 170 yritystä, 17 milj.€
 • Taiteet, viihde ja virkistys 130 yritystä, 5 milj.€
 • Muu palvelutoiminta, 108 yritystä, 3 milj.€

Kymenlaaksossa oli 7625 yritystä. Työllisten määrä vuonna 2019 oli noin 71 000. Yritysten ja työllisten määrä kääntyi kasvuun vuonna 2016. Kasvu tasaantui vuonna 2018.

Tutustu kunkin toimialan verojalanjälkeen Keskuskauppakamarin Avoin data-sivulta:

 https://kauppakamari.fi/uutishuone/avoin-data/verotus/

avoindatabanneri

 Suuri veroselvitys kokonaisuudessaan

Keskuskauppakamarin Suuresta Veroselvityksestä selviää, että vuonna 2019 yritykset maksoivat ja tilittivät veroja ja veronluonteisia maksuja noin 69 miljardia euroa. Tämä on viisi miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2017. 

Kun yritysten maksamia ja tilittämiä veroja verrataan julkisen talouden keräämään kokonaisveropottiin, yritysten verojalanjälki kattaa kokonaisveropotista suurimman osan. Vuonna 2019 valtio ja kunnat keräsivät veroja lähes 73 miljardia euroa. Lisäksi pakollisten sosiaaliturvamaksujen määrä oli yli 28 miljardia euroa. Näistä vero- ja maksutuotoista 69 miljardia euroa kertyi siis yritystoiminnan yhteydessä.

 ”Yritysten maksamilla ja tilittämillä veroilla ja veronluonteisilla maksuilla kustannetaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluja kuten terveyden- ja sairaanhoitoa, koulutusta, sosiaaliturvaa ja liikenneverkostoa. Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen kannalta on välttämätöntä, että Suomeen saadaan lisää yritystoimintaa ja investointeja”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Suuri Veroselvitys on luettavissa täältä 

 

 




”Kymenlaaksolaiset yritykset kantavat merkittävää taloudellista yhteiskuntavastuuta kannattavalla yritystoiminnallaan. Yritysten jättämä verojalanjälki tuo elinvoimaa koko alueelle." Marika Kirjavainen, Kymenlaakson kauppakamari

Kymenlaakson yritysten verojalanjälki

kymen verojalanjalki graafi

 

kymen tyolliset ja yritykset graafi

kymen sivu 1 graafi