Verohallinto lykkää pyynnöstä yritysten kevään aikana erääntyviä veroja

 • 26.3.2020

Pyynnön voi tehdä sähköisesti OmaVerossa 25.3. lähtien. Lykkäys koskee koko kevään veroja 31.5.2020 saakka, ja siihen sisällytetään myös mah...

Kauppakamari voi kirjoittaa todistuksen ylivoimaisesta esteestä

 • 25.3.2020

Ylivoimainen este (force majeure) on asia, johon kaupankäynnissä osapuolet voivat tarvittaessa vedota.
Kaupan osapuoli voi pyytää Kauppaka...

Päivitetyt ohjeet yrityksille ja organisaatioille koronavirukseen liittyen

 • 24.3.2020

Kauppakamari jakaa ohjeistusta koronavirukseen liittyen.
Tätä ohjeistusta päivitetään tarvittaessa tilanteen kehittyessä ja viranomaisohjei...

Korona-viruksen vaikutukset Kymenlaakson kauppakamarissa

 • 16.3.2020

Kymenlaakson kauppakamarin kevään koulutukset, tilaisuudet ja tapahtumat siirretään pääsääntöisesti syksyyn Korona-viruksen leviämisen ehkäi...

Kauppakamari haluaa valtatie 15:n mukaan keskusteluihin huhtikuun kehysriiheen

 • 12.3.2020

Kymenlaakson kauppakamari on huolissaan valtionrahoituksen saamisesta valtatielle 15 Kotkan ja Kouvolan välille.
Päähuomio alueella on ollu...

Kauppakamarin EU-katsaus: Uudet kriisit ovat koetinkivi komissiolle

 • 10.3.2020

Vauhdilla leviävä koronavirus ja Turkin pakolaispaine haastavat nyt toden teolla Euroopan unionin jäsenmaiden yhtenäisyyttä ja vaikeuttavat ...

Mitä korkeampi verokiila, sitä suurempia ovat työllistämisen kustannukset

 • 9.3.2020

Suomessa on kansainvälisesti vertaillen korkea verokiila, eli palkasta perittävien verojen ja maksujen yhteismäärä on suuri suhteessa palkka...

Kauppakamarissa avoinna palvelupäällikön tehtävä

 • 5.3.2020

Haluatko näköalapaikalle Kymenlaakson yritys- ja elinkeinoelämään? Tule kauppakamarin tiimiin kehittämään ja toteuttamaan kauppakamarin palv...

Vuoden ensimmäinen Kauppakamari-lehti on ilmestynyt

 • 4.3.2020

Uusi kauppakamari -lehti on julkaistu. Lehteä voi lukea kätevästi myös verkkojulkaisuna.

Koronavirukseen liittyviä ohjeita palkanmaksusta, lomista ja työsuhteesta työnantajille

 • 29.2.2020

Koronaviruksen leviäminen herättää monenlaisia kysymyksiä ja ohjeistuksen tarvetta työpaikoilla. Tähän tiedotteeseen on koottu muutamia huom...

Yritykset käyttävät oppisopimuskoulutusta henkilöstön osaamisen kehittämiseen

 • 24.2.2020

Kauppakamarien kyselyyn vastanneista Kymenlaaksossa toimivista yrityksistä 43,5% prosenttia käyttää oppisopimuskoulutusta olemassa olevan he...

Puolet yrityksistä toivoo koulutusseteleitä työikäisille 

 • 18.2.2020

Jopa puolet kauppakamareiden kyselyyn vastanneista toivoo, että valtio tarjoaisi jokaiselle työikäiselle vuosittaisen koulutussetelin, jolla...

Kauppakamareiden kysely: Osaajapula kurittaa edelleen yrityksiä 

 • 12.2.2020

Keskuskauppakamarin kyselyssä lLähes 65 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heillä on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Noin 4...

Kymenlaaksossa positiivisempaa kuin muualla maassa

 • 29.1.2020

Suomalaisyritykset valtakunnallisesti arvioivat suhdannetilanteen hiipuneen entisestään loppuvuoden 2019 aikana kaikilla päätoimialoilla.
...

Ennätysmäärä ulkomaisia opiskelijoita haluaa Suomeen

 • 28.1.2020

Keskuskauppakamari kehottaa hallitusta varautumaan kasvavaan opiskelijoiden oleskelulupahakemusten määrään ja turvaamaan Maahanmuuttovirasto...

Kymenlaakson kauppakamari pitää tärkeänä, että alueen keskeisiin liikennehankkeisiin panostetaan

 • 14.1.2020

Kauppakamarit pitävät lausuntokierroksella ollutta 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvää liikenne- ja viestintäviraston se...

Kymenlaaksoon kuusi uutta kiinteistönvälittäjää.

 • 8.1.2020

Keskuskauppakamarin välittäjäkokeista saatiin Kouvolaan neljä uutta kiinteistönvälittäjää, Kotkaan yksi ja Pyhtäälle yksi. Välittäjäkokeide...

Suomi selvisi EU-puheenjohtajuuskauden sudenkuopista

 • 27.12.2019

Uuden komission aloittamisen viivästymisestä ja pääministerin vaihdoksesta huolimatta Suomi selvisi kunnialla EU-puheenjohtajakauden haastei...

Joukainen ja Jääskeläinen palkittiin elämäntyömerkeillä

 • 18.12.2019

Molemmat ovat tehneet pitkäjänteistä työtä sekä Kymenlaakson kauppakamarin luottamushenkilöinä että Kouvolan kauppakamariosaston hallitukses...

Keskuskauppakamari: Yliopistojen rahoittamiseksi jättimäinen säätiö ja lukuvuosimaksut

 • 13.12.2019

Keskuskauppakamari esittää, että Suomeen perustetaan yliopistosäätiö, jonka tehtävänä on vastata yliopistojen perusrahoituksesta. Säätiön pä...