if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

2.8.2021

Kymenlaaksolaisyritysten tilanne palautui koronaa edeltäviin lukemiin

Suhdannetilanne kohentui keväällä ja alkukesällä normaalia paremmaksi. Tuotanto- ja myyntimäärät ovat noususuunnassa. Kysyntä on monilla yrityksillä edelleen
vaimeaa – samaan aikaan työvoimapula alkaa yleistyä. Suhdannetilanne pysynee lähikuukausina likimain ennallaan.
Tiedot ilmenevät Elinkeinoelämän keskuslliton ja Kymenlaakson kauppakamarin suhdannebarometrikyselystä.


Kymenlaaksolaisyritysten suhdannearviot palautuivat heinäkuussa 2021 koronakriisiä edeltäviin lukemiin. EK:n ja Kymenlaakson kauppakamarin tämänhetkistä tilannetta mittaavan tiedustelukysymyksen uusin saldoluku oli 8, kun saldoluku oli huhtikuussa -14.

Suhdannenäkymät olivat heinäkuussa hieman edellistä, huhtikuussa tehtyä tiedustelua varovaisemmat. Suhdanteiden arvioidaan pysyvän lähikuukausina keskimäärin ennallaan, saldoluku -1 (huhtikuussa 6). Huomattavan suuri osa yrityksistä, 83 %, arvioi tilanteen pysyvän muuttumattomana, paranemista ennakoi 8 % alasta ja heikkenemistä odottaa 9 % alueen yrityksistä. Kymenlaakson yritysten suhdannenäkymät ovat hieman koko maan keskiarvoa vaisummat. 

Tuotanto- ja myyntimäärät kääntyivät nousuun huhtikesäkuussa ja kasvun ennakoidaan jatkuvan loppuvuoden ajan. Henkilökunnan määrä suureni kesän alussa hieman ja työvoima pysynee loppukesällä keskimäärin ennallaan. Ammattityövoiman puute nousi heinäkuussa yleisimmäksi
kapeikoksi 40 %:n osuudella (huhtikuussa 22 %). Kysynnän heikkous oli samaan aikaan ongelmana 29 %:lla alasta (huhtikuussa 40 %). Kapasiteetista oli pulaa 8 %:lla vastaajista. Kannattavuus oli vuoden toisella neljänneksellä viime vuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi. Kustannukset nousevat nyt yleisesti.

Valtakunnalliset ja alueittaiset tulokset