1.12.2020

Tavaraviennin arvo laski syyskuussa 7,9 prosenttia viime vuodesta

Viennin volyymi laski 2,2 prosenttia ja tuonnin volyymi 0,6 prosenttia syyskuussa
Vienti lähes kaikkiin suurimpiin vientimaihin laski syyskuussa. Tuonti Kiinasta kasvoi 7,0 prosenttia.


Vientihinnat laskivat tuontihintoja jyrkemmin. 

Suomen tavaraviennin arvo laski syyskuussa 7,8 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 4,9 miljardia euroa. Vientimäärät laskivat 2,2 prosenttia ja vientihinnat 5,1 prosenttia viime vuoden syyskuusta.

Tuonnin arvo laski syyskuussa 4,8 prosenttia ja oli liki 5,3 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 2,6 prosenttia ja tuontimäärät 0,6 prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna.

Tammi-syyskuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 15,2 prosenttia ja tuonnin arvo 11,3 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Vienti EU-maihin laski 3,7 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 12,5 prosenttia syyskuussa. Tuonti EU-maista laski 2,9 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 7,5 prosenttia syyskuussa. Vienti lähes kaikkiin suurimpiin vientimaihin laski syyskuussa. Vienti Saksaan laski 5,4 prosenttia, vienti Ruotsiin 6,6 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 25,9 prosenttia. Vienti Alankomaihin kasvoi 4,3 prosenttia. Sekä tuonti Saksasta että Ruotsista laski 10,6 prosenttia, tuonti Venäjältä väheni 18,3 prosenttia. Tuonti Kiinasta kasvoi 7,0 prosenttia.

Tammi-syyskuussa vienti EU-maihin väheni 14,5 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 16,1 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 9,5 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 13,8 prosenttia.

Kauppatase oli syyskuussa 391 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-syyskuussa 2020 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 2,8 miljardia euroa, mikä oli lähes 1,8 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä pieneni metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden tuotteiden osalta tammi-syyskuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä kasvoi hieman vuoden takaisesta. Alijäämä suureni kuljetusvälineiden ja sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa, mutta pieneni öljyn ja öljytuotteiden sekä elintarvikkeiden kaupassa tammi-syyskuussa vuoden takaisesta.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni syyskuussa vuoden 2019 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat laskivat tuontihintoja jyrkemmin. Pisteluku oli syyskuussa 97,4 ja edellisvuonna 99,9. Vaihtosuhde heikkeni myös kuluvan vuoden elokuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo laski 5,0 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 7,1 prosenttia syyskuussa. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo laski 22,4 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo nousi 0,2 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 4,1 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo laski 11,3 prosenttia.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo nousi 0,7 prosenttia ja muiden kulutustavaroiden tuonnin arvo 10,3 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 4,0 prosenttia laskua. Investointitavaroiden tuonnin arvo väheni 9,1 prosenttia, mutta kuljetusvälineiden tuonnin arvo nousi 11,8 prosenttia. Jyrkintä tuonnin arvon lasku oli poltto- ja voiteluaineiden kohdalla. Niiden tuonnin arvo laski 32,4 prosenttia syyskuussa viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.

Lähde: Tulli

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto syyskuussa 2020 - Tulli