28.12.2020

Kustannustuen uusi hakukierros avautui 21.12.

Yritysten kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä vaikeasti sopeutettavista tukikauteen kohdistuvista palkka- ja muista kuluista


Kustannustuen toinen hakukierros on avautunut, ja se päättyy 26.2.2021 klo 16.15.

Kustannustukea myöntää ja maksaa Valtiokonttori laissa säädettyjen ehtojen mukaisesti.

Kustannustukeen on tehty muutoksia, joiden ansiosta sen on tarkoitus vastata paremmin eniten kärsineiden yritysten tarpeeseen.

Tuki on luonteeltaan takautuva, eli sitä maksetaan jo syntyneistä kustannuksista.

Kustannustukea ei voida kuitenkaan myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille.

Lisää tietoa, ohjeet tuen hakuun sekä laskuri