29.1.2020

Kymenlaaksossa positiivisempaa kuin muualla maassa

Suhdannebarometrin tulokset julkistettiin

Suomalaisyritykset valtakunnallisesti arvioivat suhdannetilanteen hiipuneen entisestään loppuvuoden 2019 aikana kaikilla päätoimialoilla.
Kymenlaakson yritysten suhdannetilannearviot pysyivät normaalilukemissa. Myös suhdanneodotukset ovat vähän koko maan keskiarvoa paremmat.


Elinkeinoelämän Keskusliitto ja Kymenlaakson kauppakamari tekevät yhteistyössä neljä kertaa vuodessa suhdannebarometritutkimuksen Kymenlaakson yrityksiltä. Tammikuussa tehdyssä suhdannebarometritutkimuksessa vastaajayrityksiä oli 56 kpl ja niissä työntekijöitä 6897 hlöä.

Suomalaisyritykset valtakunnallisesti arvioivat suhdannetilanteen hiipuneen entisestään loppuvuoden 2019 aikana kaikilla päätoimialoilla. Myös suhdanneodotukset kevättä kohden mentäessä ovat heikot.

Kymenlaakson tulokset

Kymenlaakson yritysten  suhdannetilannearviot pysyivät normaalilukemissa loppuvuodesta 2019. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli kuluvan vuoden tammikuussa 2, kun saldoluku oli viime lokakuussa 0.

Suhdannenäkymät kohentuivat hieman vuoden 2019 lopulla ja vuoden 2020 alussa, vaikka ne olivatkin tammikuisessa tiedustelussa edelleen hienoisesti
miinuksella. Suhdannenäkymien uusin saldoluku oli -3 (lokakuussa -8).

Tammikuussa 77 % vastaajista arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan, 13 % odotti heikkenemistä ja 10 % arvioi suhdanteiden olevan paranemassa.
Kymenlaaksolaisyritysten suhdanneodotukset ovat vähän koko maan keskiarvoa paremmat.

Keskeiset tulokset

Tuotanto- ja myyntimäärät pysyivät viime vuoden lopussa kausivaihtelu huomioon ottaen likimain ennallaan. Tuotannon ennakoidaan kasvavan hivenen lähikuukausien
aikana. Henkilökunnan lukumäärä säilyi loka-joulukuussa ennallaan - kuluvan vuoden alussa odotettavissa on hienoista nousua.

Kysynnän heikkous oli kymenlaaksolaisyrityksissä tammikuussa kasvun rajoitteena 33 %:lla vastaajista (lokakuussa 35 %).

Kannattavuus on pysynyt keskimäärin vuoden takaisissa lukemissa. Lähikuukausina sekä hintojen että kustannusten odotetaan kohoavan, mutta kustannusten nousuodotukset ovat yleisempiä.

Rekrytointivaikeuksia sen sijaan ei yrityksissä ollut tammikuussa niin paljon kuin aiemmin; tammikuussa 18 %:lla yrityksistä (lokakuussa 25 %).  Tätä osaavan työvoiman puutetta on tarkoin seurattu juuri Kymenlaaksossa, jossa kohtaanto-ongelma on ajoittain ollut maan pahimpia.  Osaavan työvoiman puute suhdannebarometrien mukaan takautuvasti:

Loka 2019 25%
Heinnä 2019 25%
Touko 2019 33%
Tammi 2019 24%
Marras 2018 22%
Heinä 2018 24%
Touko 2018 25%
Tammi 2018 23%
Marras 2017 36%
Heinä 2017 21%
Touko 2017 29%
Tammi 2017 26%

Suhdannebarometrin tulokset ovat ladattavissa täältä