8.10.2019

Kauppakamarit vetoavat ministeriöön LUT:n tutkintokattojen nostamiseksi

Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Hämeen kauppakamarit vetoavat Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososeen, että Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto LUT:n vuotuisia tohtori- ja maisteritutkintokattoja nostettaisiin 1100 diplomi-insinööriin ja kauppatieteiden maisteriin sekä vähintään 79 tohtoriin.


VETOOMUS 8.10.2019

Arvoisa ministeri, hyvät opetusministeriön edustajat

Kannatamme Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto LUT:n vuotuisten tohtori- sekä maisteritutkintokattojen realistista nostoa vuodelle 2024, eli 1100 diplomi-insinööriin ja kauppatieteiden maisteriin sekä vähintään 79 tohtoriin.

Alueemme ainoan kansainvälisen tutkimusyliopiston voimistaminen on alueemme elinvoiman ylläpidon ja lisäämisen kannalta elintärkeää. Voimakas osaajapula myös yliopistotutkinnon suorittaneista toimii alueellamme valitettavana kasvun esteenä. Pitkällä aikavälillä (2030) kannatamme, että vuosittain vähintään 100 tekniikan ja kauppatieteiden tohtoria sekä 1300 diplomi-insinööriä ja kauppatieteiden maisteria valmistuu LUT-yliopistosta. Tämä entisestään vahvistaa LUT-yliopiston ja alueen roolia kansainvälisenä osaamiskeskittymänä Kaakon kulmalla

LUT-yliopisto kompaktina, ihmisen kokoisena toimijana on pystynyt jo nyt ketterästi osallistumaan kansainvälisen ja kansallisen tehtävän lisäksi toimialueensa kehittämiseen. Yliopiston sijoitukset jokaisella kolmella arvostetuimmalla rankingien päälistalla kertovat tieteen korkeasta tasosta ja samalla valmistuneiden erinomaiset työllistymisluvut ja poikkeuksellisen aktiivinen, uusia työpaikkoja luonut toiminta on vakuuttavaa. Alueemme ainoan yliopiston vahvuuksia kannattaa myös meidän alueellamme vahvistaa, mikä tukee suoraan ihmisten tarpeista ja suomalaisista olosuhteista nousevaa tasapainoista alueellista kehitystä.

Kuten tiedämme, isänmaamme kaakkoinen osa kärsii edelleen elinkeinorakenteen dramaattisesta muutoksesta, ikääntymisestä sekä asukasluvun merkittävästä pienenemisestä. Kestävyysvaje on meillä jo nyt tätä päivää. Toisaalta tätä vaikeaa kehitystä vastaan olemme saaneet vahvaa, konkreettista tukea alueeseen sitoutuneelta LUT-yliopistoltamme mm. tuhansien uusien korkean teknologian työpaikkojen muodossa alueellamme.

Myös opiskelijat ovat tuoneet elinvoimaa ja kulttuurista vireyttä toimialueellemme. Tarpeemme on kuitenkin merkittävästi suurempi ja koulutettujen ihmisten pula on este kasvulle. LUT-yliopiston panostaminen koulutusperäiseen maahanmuuttoon palvelee merkittävästi alueen tarpeita kestävyysvajeen ratkaisussa, ja haluamme itsekin tehdä osamme kansainvälisten osaajien työllistymisen edistämisessä.

LUT-yliopisto on profiililtaan ja toiminnan laadun osalta sellainen, että se pystyy houkuttelemaan runsaasti hakijoita oman alueensa ulkopuolelta omalle toimialueellemme. Itse asiassa peräti 90 % opiskelemaan valituista on vuosina 2017-2019 tullut Etelä-Karjalan ulkopuolelta. Toisin sanoen, oman yliopistomme ansiosta saamme houkuteltua jo kandi- ja maisterivaiheeseen osaajia, jotka ovat yritysten menestyksen lisäksi myös aluepoliittisesti tärkeitä. Yhteinen tavoitteemme on saada yhä useampi LUT-yliopistosta valmistunut maisteri - suomalainen tai kansainvälinen - löytämään paikkansa alueen työelämässä, rakentaen osaltaan elinvoimaa ja kasvua.

Uskomme, että ministeriö ja poliitikot vastuullisesti toimien lisäävät merkittävästi myös LUT-yliopiston tekniikan ja kauppatieteen koulutusta, jottei esim. nyt Turkuun ja viime kaudella Vaasaan sekä Ouluun tehty tekniikan koulutuksen merkittävä lisäys pahimmillaan vähennä oman yliopistomme suhteellista asemaa. Pyydämme siis, että ministeri ja ministeriö eivät omilla toimenpiteillään heikennä alueemme toimintaedellytyksiä vaan päinvastoin vastuullisesti lisäävät mahdollisuuksiamme selvitä ja menestyä myös tulevaisuudessa.

Alueellisen ulottuvuuden lisäksi pyyntöämme tukee se tosiasia, että LUT-yliopistosta valmistuneille tekniikan ja kauppatieteiden tohtoreille sekä diplomi-insinööreille sekä kauppatieteiden maistereille on erittäin suuri kysyntä.

Käytännössä kaikki valmistuneet työllistyvät viivytyksettä (keskimääräinen työllistyminen valmistuessa 95 %) ja esimerkiksi LUT-yliopistosta valmistuneet diplomi-insinöörit saavat Suomen parasta palkkaa. Laatu on siis kohdallaan. Lisäksi tiivis konserniyhteistyö syntyvän LAB-ammattikorkeakoulun kanssa varmistaa sen, että resurssit kohdistetaan vastuullisesti. Tiivistyvässä yhteistyössä kaikki voittavat, kunhan tutkintokiintiötkin saadaan mahdollistamaan yhteistä kasvua.

Kohteliaimmin

ETELÄ-KARJALAN KAUPPAKAMARI   ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI   HÄMEEN KAUPPAKAMARI  KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARI