14.6.2019

Kiinteistöalalle valmistui 257 uutta laillistettua välittäjää

Välittäjäkokeiden osallistujamäärät ovat pysyneet edelleen korkeina.
Riina Leinivuo Kouvolasta selvisi vaativasta kokeesta läpi ja sai laillistetun kiinteistönvälittäjän pätevyyden.


Keskuskauppakamarin järjestämän välittäjäkokeen läpäisi tänä keväänä 236 uutta laillistettua kiinteistönvälittäjää (LKV) ja 21 laillistettua vuokrahuoneistonvälittäjää (LVV). Kokeisiin osallistui yhteensä 593 kokelasta. Heistä yhteensä 257 suoritti kokeen hyväksytysti.

LKV-koe sujui hieman keskimääräistä paremmin, koska pitkän aikavälin keskiarvo läpipäässeissä on 38 % ja tällä kertaa hyväksyttyjä oli 43,5 %.

"Se, että alle puolet osallistujista läpäisee kokeen osoittaa kuitenkin edelleen, että koe on vaikea ja edellyttää osallistujilta huolellista perehtymistä kiinteistöalan lainsäädäntöön ja käytäntöihin", sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Jaana Tikkunen.

Tikkusen mukaan vuokranvälitystoimintaan keskittyvä LVV-koe osoittautui tällä kertaa kokelaille ilmeisen haastavaksi, koska läpipäässeitä oli vain 40 %. LVV-kokeessa läpipääsyprosentti on ollut tavallisesti selvästi korkeampi kuin LKV-kokeessa (keskiarvo 70 %). Toki pienemmällä osallistujamäärällä tulosten heilahtelut eri koekierrosten välillä saattavat olla suurempia.

Kokeen suosio jatkuu korkeana, mikä johtunee osittain muutaman vuoden takaisesta lakimuutoksesta ja siitä, että välitysalalla korostetaan entistä enemmän osaamisen ja koulutuksen merkitystä.

Asunto tai kiinteistö on usein yksityishenkilön suurin yksittäinen omaisuuserä, joten on tärkeää, että välitystoimeksiantoja hoitavilta henkilöiltä löytyisi riittävästi asiantuntemusta ja ymmärrystä välitystä koskevista säädöksistä. On positiivista, että alalla suhtaudutaan myönteisesti kouluttamiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen”, Tikkunen toteaa.

Seuraavat kokeet järjestetään 23.11.2019 Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.

 
Sp-Koti Kouvolan Kotikeskus Oy:ssä työskentelevä Riina Leinivuo Kouvolasta selvitti vaativan LKV-kokeen ja sai laillistetun kiinteistönvälittäjän pätevyyden. 

- Kokeen läpäisy oli iso helpotus. Nyt saa keskityttyä työntekoon, hän sanoo.

Leinivuo on työskennellyt alalla kesästä 2017 alkaen. Laillistetun kiinteistönvälittäjän tutkintoa hän pitää monipuolisena ja lisäävän ammattiosaamista. 

- Välitysalalla toimivien keskuudessa LKV-tutkintoa arvostetaan, sillä sen haastavuus tiedetään. Koemateriaalin laajuuden takia itse kokeeseen valmistautuminen kerryttää valtavasti tietotaitoa myös niiltä osa-alueilta, joita ei ole kohdannut päivittäisessä työssä ja näin ollen koe valmistaa myös tulevaan, Leinivuo sanoo.

Kouvolan asuntokaupasta hän sanoo, että sekä osakkeista että kiinteistöistä on tarjontaa laidasta laitaan.

- Kouvolan parhaita puolia ovatkin monipuoliset mahdollisuudet asua niin maalla kuin kaupungissa. Hintatasot ja tietynlaisten asuntojen kysyntä vaihtelevat Kouvolassa alueittain, Leinivuo toteaa.