29.4.2019

Yli puolet yrityksistä palkkaa kesätyöntekijöitä

64 prosenttia kauppakamarin jäsenyrityksistä palkkaa kesätyöntekijöitä. Määrä on 4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Lähes kaikki paikat on täytetty. Useimmiten hakijat löytyvät yritysten nettisivujen ja verkostojen kautta.


Kymenlaakson kauppakamarin kesätyökyselyyn vastanneista yrityksistä 64% ilmoittaa rekrytoivansa kesätyöntekijöitä tulevana kesänä.  (2018 60%, 2017 74,7%, 2015 48%)

Paikat on siis lähestulkoon täytetty. Vain 4,4 prosentilla yrityksistä rekrytointiprosessi on vielä käynnissä.

Vastausten perusteella suurimpana syynä jättää kesätyöntekijä rekrytoimatta on soveltuvien töiden puute (51%). Osaajapula koittelee yrityksiä myös kesällä; 24,5% vastasi että heidän tarpeisiin sopivia kesätyöntekijöitä ei ole tarjolla. Kolmas syy olla rekrytoimatta ovat liian suuret palkkakustannukset (20,4%)

Lähes puolet kesätyöntekijöistä on opiskelujen alussa- keskivaiheilla (45,8%). 12% vastaajista voi ottaa vain ammattitaitoisia tekijöitä. 15,8% puolestaan ei tarvitse koulutettua työvoimaa. Tähän ryhmään kuuluvat monien ensimmäiset kesätyöpaikat kuten jäätelönmyyjät ja mansikanpoimijat.

Kun tiedusteltiin, mitkä kolme ominaisuutta vaikuttavat kesätyöntekijän valintaan, tärkeimmäksi nousi hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet (80%), toiseksi eniten painoa laitetaan ammatillisille taidoille (60,8%). Kolmanneksi eniten painotettiin hyviä sosiaalisia taitoja (53,3%).

Suosituimpia hakukanavia ovat yritysten omat nettisivut, verkostojen hyödyntäminen, avoimet hakemukset ja sosiaalinen media sekä oppilaitosyhteistyö.