11.4.2019

Vieraskielisen ammatillisen koulutuksen järjestäminen tulee vapauttaa

Kauppakamarit ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät vaativat vieraskielisen ammatillisen koulutuksen järjestämisen vapauttamista lupamenettelystä. Suomi tarvitsee lähivuosina tuhansia uusia ammattiosaajia. Ekamissa uskotaan, että englanninkielinen koulutus hyödyttäisi erityisesti monikansallisia yrityksiä sekä kaupan ja matkailun toimialoja.


Suomeen tarvitaan lisää työvoimaa. Omat nuoremme ja muu työvoima eivät riitä täyttämään kysyntää.Yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan nykyisestä 20 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2030. Vajaassa 10 vuodessa syntyvyys on laskenut lähes neljänneksen. Oma väestömme ei riitä pitämään yllä yhteiskuntamme työllisyyttä ja taloudellista kasvua.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää luvan ammatillisille koulutuksenjärjestäjille toteuttaa muuta kuin suomen- tai ruotsinkielistä koulutusta. Lupia yhteen tai useampaan englanninkieliseen tutkintoon on myönnetty 16 koulutuksenjärjestäjälle ja näistä yhdellä on oikeus myös yhteen venäjänkielisen tutkinnon järjestämiseen.

Monet koulutuksen järjestäjät ovat suoraan yrityksistä ja alueellisilta kauppakamareilta tulleiden viestien perusteella hakeneet lupia vieraskielisiin tutkintoihin, mutta turhaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön vastaus hakemuksiin on nihkeä: ”Opiskelijan työmarkkina-asema ei ole turvattu, ellei saavuteta riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa”.

Jopa 80 prosenttia Kauppakamarien jäsenyrityksistä toteaa, että pula osaavasta työvoimasta haittaa kasvua.

Tulevan hallituksen tulisi vapauttaa koulutus lupamenettelystä heti. Mitä tehokkaammin ammatillinen koulutus voi vastata kysyntään, sitä paremmin yrityksemme voivat ja tuottavat verotuloja myös koulutusjärjestelmämme hyväksi.

Vieraskielinen koulutus on paitsi mahdollisuus suomalaisille kansainvälistymiseen, myös keino lisätä maamme houkuttelevuutta kansainvälisille osaajille. Kielitaitoisen työvoiman saatavuudella voi olla niin ikään vaikutuksia kansainvälisten yritysten investointihaluihin ja sijoittumiseen Suomeen.   

- Englanninkielinen ammatillinen koulutus parantaisi todennäköisesti yritysten osaavan työvoiman saatavuutta erityisesti monikansallisissa yrityksissä sekä sellaisissa yrityksissä, jotka tuottavat palveluja kaupan ja matkailun asiakkaille, kertoo kuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymästä.

Liite
- Englanninkielinen ammatillinen koulutus parantaisi todennäköisesti yritysten osaavan työvoiman saatavuutta erityisesti monikansallisissa yrityksissä sekä sellaisissa yrityksissä, jotka tuottavat palveluja kaupan ja matkailun asiakkaille."
Kuntayhtymän