27.2.2019

Vetoomus Kotka-Kouvola -raideinvestointien puolesta

Kotkan ja Haminan kaupungit, HaminaKotka Satama ja sen asiakkaat ja yhteistyökumppanit vetoavat valtiovaltaan, jotta 70 miljoonan euron rahoitus raideliikenteelle turvataan mahdollisimman nopeasti. Rahoituksen avulla Kouvola - HaminaKotka -alueen raideinvestoinnit saadaan toteutettua 2020-luvun alkupuolella ja teollisuuden ja HaminaKotka Sataman kilpailukyky turvattua.


Vetoomus Kouvola-HaminaKotka sataman rataosuuden investointitarpeista

Kymenlaakson kauppakamari on nykyisen strategiansa ja vaikuttamissuunnitelmansa mukaisesti yhtenä allekirjoittajana vetoomuksessa, jolla Kotkan ja Haminan kaupungit, HaminaKotka Satama sekä sen asiakkaat ja yhteistyökumppanit vetoavat valtiovaltaan, että 70 miljoonan rahoitus turvataan mahdollisimman nopeasti, jotta Kouvola-HaminaKotka alueen raideinvestoinnit saadaan toteutettua 2020-luvun alkupuolella ja näin turvattua teollisuuden ja sataman kilpailukyky. Vetoomus on tänään toimitettu Valtioneuvostolle, ministereille, väylävirastoon, eduskuntaan ja medialle.

Vetoomuksen allekirjoittaminen tukee kauppakamarin vaikuttamissuunnitelmaa, jossa raideliikenteen ykkösprioriteettiin on nostettu Kouvola-Kotka välisen rataosuuden kunnostaminen siten, että henkilöliikenne turvataan, akselipainoja nostetaan 25 tonniin, junapituuksia voidaan kasvattaa ja Kotkan Mussalon satama-alueelta Kotolahden ratapihasta puuttuvat raideparit rakennetaan.

Vuoden 2019 aikana, uuden toimitusjohtajan Marika Kirjavaisen aloitettua tehtävässään 1.4., kauppakamari työstää strategiaansa ja vaikuttamissuunnitelmaansa, minkä yhteydessä käydään keskustelut myös maakuntaamme koskevista muista ratahankkeista, erityisesti itä- ja rantaradasta, joita koskevat selvitystyöt ovat liikenneministeriössä meneillään, kuten Kouvolan ja Kotkan kaupungit sekä Kymenlaakson Liitto yhteisessä kannanotossaan liikenne- ja viestintäministeri Bernerille marraskuussa 2018 esittivät.

Vetoomus avautuu tästä linkistä.