4.2.2019

HaminaKotkan satamien vilkas viime vuosi myötäilee viennin ja talouden tilannetta

Logistiikan pullonkaulat pitäisi saada purettua

HaminaKotkan satamayhtiöllä on Suomen suurimpana vientisatamana hyvät anturit yleiseen taloustilanteeseen. Yritysten aiempaa hieman varovaisemmat odotukset puhuttivat viime keskiviikkona EK:n ja Kymenlaakson kauppakamarin Suhdannebarometri-tilaisuudessa. Satamayhtiön kaupallista johtajaa Eija Rossia kuultiin tilaisuudessa kommentaattorina.


HaminaKotkan satamassa on meneillään suurimmat investoinnit ja rakennustyöt miesmuistiin.

- Viime vuonna sataman kautta kulki ennätysmäärä liikennettä ja kasvu tuntuu jatkuvan edelleen. Puutavaran ja sellun vienti on vähän laskenut, raakapuun tuonti taas noussut. Hallan ja Haminan satamissa on paljon puuta ja meille se kertoo, että tehtailla tuotanto jatkuu hyvällä tasolla, kertoi kaupallinen johtaja Eija Rossi.

Satamayhtiön näkymät alkaneelle vuodelle ovat hyvät.

- Haminassa nousee LNG-terminaali loppuvuodesta 2020, Kotkan Mussalon satamassa odottaa kymmeniä tuhansia kaasuputkia mereen upotusta ja Kuopioon suunnitteilla oleva Finnpulpin havusellutehdas on jo valinnut HaminaKotkan sataman tuotteidensa laivausreitiksi. UPM:n biojalostamon investointipäätöstä odotellaan vuoden 2019 kuluessa ja se tuo toteutuessaan pitkälti toista tuhatta rakennustyöntekijää alueelle pariksi-kolmeksi vuodeksi.

- Investoinnit ovat merkittäviä. Meillä on poikkeuksellinen tilanne, kun näin paljon rakennetaan ja investoidaan, Rossi toteaa.

Suhdannebarometrissa 24% yrityksistä ilmoitti kärsivänsä osaavan työvoiman puutteesta. Ammattitaitoisen väen rekrytointihaasteet ovat koetelleet myös satamayhtiötä.

- Ammattitaitoisesta työvoimasta satamassa ja vähän muissakin toiminnoissa alkaa olla pulaa.  Rekrytoinnissa voi olla haasteita, kun rakentaminen alkaa, Rossi totesi.

Kasvun mahdollisina esteinä Rossi näkee erityisesti logistiikan pullonkaulat.

Suomen suurin vientisatama on riippuvainen sekä raide- että tieväylien vetoisuudesta. Kohennusta tarvitsevia kohtia ovat akselipainojen korotus raideliikenteessä, kaksoisraide satamaan ja puuttuvien raideparien investointiraha Kotolahden ratapihalle.