30.1.2019

Kymenlaakson yrityksissä maltilliset, mutta muuta maata myönteisemmät odotukset keväälle

Kymenlaaksolaisten yritysten suhdannenäkymät keväälle ovat maltilliset. Arviot hiipuivat vähän viime kesän korkeista lukemista, mutta ovat muuta maata myönteisemmät.


Tammikuussa yrityksiltä kerätyn kyselytutkimuksen aineiston mukaan yrityksiä vaivaa edelleen ammattitaitoisen työvoiman puute. Tammikuun tutkimuksessa 24 prosenttia kymenlaaksolaisista yrityksistä ilmoittaa osaavan työvoiman puutteen olevan este yrityksen kasvulle. Yleisin tuotannon kasvun este on kuitenkin riittämätön kysyntä. Tuotanto ja myynti kasvoivat vuoden lähestyessä loppuaan.

Koko maan suhdanneodotukset jäähtyneet syksystä - tilanne kuitenkin jatkunut suotuisana

EK:n tammikuun Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat hyvän suhdannevaiheen jatkuneen vuodenvaihteen tienoilla. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvattiin keskimääräistä vahvemmaksi. Suhdannetilanne oli vuoden loppua kohden pysynyt hyvänä kaikilla päätoimialoilla. Myös tuotanto ja myynti lisääntyivät tiedustelun mukaan loppuvuodesta. Heikommin kehittyneessä rakentamisessa kasvu koheni muiden alojen rinnalle. Henkilöstön määrä jatkoi niin ikään kasvuaan kaikilla päätoimialoilla.

Suhdanneodotukset heikentyivät vuodenvaihteen tienoilla kaikilla päätoimialoilla. Teollisuuden yleisiä suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku painui tammikuussa tehdyssä tiedustelussa tasolle -11, kun se oli vielä lokakuussa -4. Rakentamisen suhdannenäkymät helpottivat hieman vuoden loppua kohden, mutta pysyivät yhä vaatimattomina saldoluvussa -19 (lokakuussa -33). Myös palvelualojen odotukset heikkenivät syksystä lukemaan -5 (lokakuussa +3).

Tuotannon ja myynnin odotetaan kasvavan alkuvuonna maltillisesti kaikilla päätoimialoilla. Tilauskanta painui teollisuudessa tavanomaiselle tasolle. Rakentamisessa tilauskanta nousi yli keskimääräisen tason. Teollisuuden tuotantokapasiteetti on yhä varsin hyvin hyödynnettynä, sillä tammikuussa 86 % yrityksistä arvioi kapasiteetin olevan kokonaan käytössä (lokakuussa 88 %). Henkilöstön määrän suhteen odotukset ovat myönteiset pois lukien teollisuudessa, jossa henkilöstön määrän ei ennakoida enää kasvavan.

Rekrytointivaikeudet ovat yhä huomattava ongelma useimmilla toimialoilla, mutta tilanne on helpottanut aavistuksen syksystä. Kaikista elinkeinoelämän vastaajista 27 prosentilla ammattityövoiman saatavuus oli tammikuussa kasvun esteenä. Kaikista vaikein rekrytointitilanne oli rakentamisessa. Myös kysyntä on heikentynyt. Kannattavuuden odotetaan kohoavan vähän lukuun ottamatta rakentamista, jossa se heikentyisi hieman.

Suhdannebarometrin materiaalit