14.12.2018

Kymenlaaksosta hyvä edustus Keskuskauppakamarin liikennevaliokuntaan

Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnassa on edustettuina laajasti eri liikennemuodot ja liikennettä käyttävät toimialat kuten kaupan ala ja metsäteollisuus. Kymenlaaksolaista näkemystä valiokuntaan tuovat Eja Rossi (HaminaKotka Satama Oy) ja Timo Hatva (Stora Enso Oyj).


Toimiva liikennejärjestelmä ja sujuvat logistiikkaketjut ovat Suomen kilpailukyvyn edellytys.

Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnan tavoitteena on, että liikennejärjestelmä palvelee yritysten, alueiden ja koko Suomen kilpailukykyä.

Hallituskauden aikana liikennejärjestelmä, säätely ja hallinto ovat olleet vahvassa muutoksessa. Nykyinen liikennevaliokunta on vaikuttanut muun muassa parlamentaarisen liikennetyöryhmän esityksiin, liikenne- ja maankäyttöasioiden kokonaisuuteen hallintouudistuksissa, kilpailua lisäävään ja lupakäytäntöjä keventävään liikennepalvelulakiin sekä liikenteen pitkäjänteistä kehittämistä ja palvelutasoajattelua edistävään runkoverkkoon.

Valiokunnan kannoilla on ollut vaikutus siihen, että merenkulun väylämaksun puolitusta jatketaan ja lentoliikenteen valvontamaksua alennetaan. Vuonna 2018 liikenteestä on annettu 16 lausuntoa (https://kauppakamari.fi/lausunnot/). Monta asiaa on saatu eteenpäin, mutta työ jatkuu ensi vuonna erityisesti hallitusohjelmaan vaikuttamalla.

Keskuskauppakamarin valtuuskunta hyväksyi valiokunnan kokoonpanon kaudelle 2019-2020

Rauman sataman toimitusjohtaja Hannu Asumalahti luotsaa valiokuntaa professori Jorma Mäntysen jälkeen. Valiokunnan varapuheenjohtajana jatkaa aluejohtaja Aila Orabi Postilta. Valiokunnassa on edustettuina laajasti eri liikennemuodot ja liikennettä käyttävät toimialat kuten kaupan ala ja metsäteollisuus. Valiokunnan uusia jäseniä kaudella 2019-2020 ovat Timo Koskinen (Finnair Oy), Jyri Kuivala (Savon Kuljetus Oy), Juha Länsiö, (Länsiö Logistiikka Oy), Christian Ramberg (Turun satama Oy), Maisa Romanainen (VR Group), Eija Rossi (HaminaKotka Satama Oy) ja Ari Schiestl (Wärtsilä Finland Oy).

Kymenlaaksolaista näkemystä valiokuntaan tuovat Eja Rossi (HaminaKotka Satama Oy) ja Timo Hatva (Stora Enso Oyj). Molemmat kuuluvat myös Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkavaliokuntaan. Myös Fenniarail Oy:n halituksen puheenjohtaja Petri Lempiäisellä on juuret Kotkassa.

Lisätietoa valiokunnan toiminnasta ja vaikuttamisesta:
Liikenteen asiantuntija Kaisa Saario
kaisa.saario@chamber.fi,  040-561 3597.
Vuonna 2018 liikenteestä on annettu 16 lausuntoa.
-Kaisa Saario, liikenteen asiantuntija, Keskuskauppakamari