14.12.2018

Kymenlaaksolaisten yritysten verojalanjäljet esille

Yritystoiminnasta Kymenlaaksossa kertynyt verojalanjälki ylsi 467 miljoonaan euroon vuonna 2016. “Yritysten veronmaksua tarkastellaan julkisuudessa aivan liian suppeasti. Yritystoiminta tuottaa yhteisöveroon nähden moninkertaisen verokertymän," toteaa Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell.


Yritystoiminnasta Kymenlaaksossa kertynyt verojalanjälki ylsi 467 miljoonaan euroon vuonna 2016. Verojalanjäljessä on huomioitu tilitetyt arvonlisäverot ja ennakonpidätykset palkoista sekä maksettujen yhteisöverojen, työttömyysvakuutusmaksujen ja työnantajan sairausvakuutusmaksujen määrä.

 Verojalanjälki kasvoi vuodesta 2015 lähes 40 miljoonaa euroa. Maakunnan merkittävimmät verotuotot kertyivät rakentamisesta, teollisuudesta ja kaupan alalta.

 Kymenlaaksoon rekisteröidyistä yrityksistä yli 6 300 maksoi ja tilitti veroja vuonna 2016. Työllisten lukumäärä oli noin 69 000.

 Tiedot selviävät Keskuskauppakamarin Suuren Veroselvityksen alueellisesta kartoituksesta. Selvityksessä on tarkasteltu yritysten verojalanjälkeä eli yritysten maksamia ja tilittämiä veroja.

 “Yritysten veronmaksua tarkastellaan julkisuudessa aivan liian suppeasti. Yritystoiminta tuottaa yhteisöveroon nähden moninkertaisen verokertymän. Vaikka kaikki yritysten maksamat ja tilittämät verot eivät jääkään yritysten kustannukseksi ja rasitteeksi, ne kiistämättä syntyvät yritystoiminnan seurauksena”, toteaa Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell.

Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksistä oman verojalanjälkensä toivat esille Kymen Seudun Osuuskauppa ja Steveco Oy.

KSO:n talousjohtaja Jukka Vireniuksen ja Stevecon talouspäällikkö Jyrki Vekkilän haastattelut sekä artikkeli yritysten verojalanjäljestä ovat luettavissa Kouvolan Sanomien ja Kymen Sanomien printti- ja verkkolehdistä:

Kouvolan Sanomat 13.12.2018  

Kymen Sanomat 13.12.2018 

Keskuskauppakamarin Suuri Veroselvitys julkaistaan kokonaisuudessaan tammikuussa 2019.

Lisätiedot:
Ann-Mari Kemell, johtaja, Keskuskauppakamari: 09 4242 6217 / ann.mari.kemell@chamber.fi
Mauri Kotamäki, johtava ekonomisti, Keskuskauppakamari: 09 4242 6235 /mauri.kotamaki@chamber.fi
“Yritysten veronmaksua tarkastellaan julkisuudessa aivan liian suppeasti. Yritystoiminta tuottaa yhteisöveroon nähden moninkertaisen verokertymän."
- Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell