6.11.2018

Venäjän kaupan ongelmat jatkuvat

Tuore Venäjän barometri

Vienti Venäjälle on vähentynyt ja odotukset Venäjän talouden kehityksestä ovat heikenneet, selviää tuoreesta barometrista. Puolet vastanneista yrityksistä arvioi Venäjän protektionististen toimien vaikuttaneen yrityksen toimintaan.


Vientiä ja liiketoimintaa Venäjälle harjoittavien yritysten mukaan kaupan suurimmat ongelmat tällä hetkellä ovat ruplan kurssi, poliittinen tilanne, riskit ja sanktiot sekä talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä.

Barometritutkimus selvittää suomalaisten Venäjän-kauppaa käyvien johtajien ja päättäjien näkemyksiä Venäjän-kaupan ja Venäjällä olevan liiketoiminnan toteutuneesta kehityksestä sekä investoinneista. Samalla selvitetään vastaajien arviota Venäjän talouden kehitysnäkymistä.

Puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi Venäjän protektionististen toimien vaikuttaneen yrityksen toimintaan.

Barometrin julkistamistilaisuudessa Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori muistutti, että vain 5 prosenttia liiketoiminnasta Venäjällä on suoraan pakotteiden alaista. Pakotteet heijastuvat käytännössä kuitenkin laajemmin Venäjän talouteen. Venäjän omat protektionistiset toimet, kuten tuonnin korvausohjelma, eivät helpota suomalaisten yritysten vientiponnisteluja Venäjälle.  

“Venäjällä edelleen toimivilla suomalaisyrityksillä menee varsin hyvin, sillä ne ovat vaikeissakin oloissa pystyneet tehostamaan liiketoimintansa kannattavuutta. Venäjän talouden modernisaatio kaipaisi juuri nyt suomalaisten teknologiaa, sekä vesi-, energia- ja resurssitehokkuusosaamista maan teollisuuden monipuolistamiseksi ja infrastruktuurin kehittämiseksi. Venäjän olisi pystyttävä monipuolistamaan omaan vientiänsä Suomen suuntaan. Fossiilisten polttoaineiden varaan rakentuva ulkomaankauppa ei ole pitkällä tähtäimellä kestävällä pohjalla”, muistuttaa Vuori.

Suomen johtavan satamaoperaattorin, Steveco Oy:n myyntijohtaja Mia Brunila vahvistaa, että  satama- ja logistiikka-alalla kuljetusmäärät seuraavat luonnollisesti vienti- ja tuontikaupan suhdanteita.

"Poliittisen tilanteen ja viranomaistoiminnan aiheuttama arvaamattomuus on arkipäivää Venäjän kaupassa, tässä ei ole muutosta aiempiin vuosiin. Eniten vaikuttavat ruplan kurssimuutokset ja kuljetettavien tavaralajien määrän kaventuminen. Kuljetusmäärien ennustaminen Venäjän kaupassa on edelleen vaikeaa, osa tavaraliikenteestä kuitenkin jatkuu vakaana. Valmiudet pidetään yllä, vaikka odotuksia merkittävästä kasvusta ei ole", Brunila toteaa. 

Venäjän-kaupan barometri syksy 2018 FI-SN (pdf)

Tutkimuksen ovat tilanneet Suomalais-Venäläinen kauppakamari SVKK, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, East Office of Finnish Industries ja Suomen Yrittäjät. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina ajanjaksolla 12.9. – 25.10.2018. Haastatteluja tehtiin yhteensä 277. Tutkimus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.
"Venäjän talouden modernisaatio kaipaisi juuri nyt suomalaisten teknologiaa, sekä vesi-, energia- ja resurssitehokkuusosaamista maan teollisuuden monipuolistamiseksi ja infrastruktuurin kehittämiseksi"
- Timo Vuori, Keskuskauppakamari