17.10.2018

Kauppakamari vetoaa ministeri Annika Saarikkoon lääkärihelikopterin sijoittamiseksi Uttiin

Kymenlaakson kauppakamari on lähettänyt perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle vetoomuksen, jossa vaaditaan Kaakkois-Suomeen sijoitettavan ensihoidon helikopterin sijoittamista Uttiin.


Vetoomuksessaan Kymenlaakson kauppakamari nostaa esille Utin keskeisen sijainnin.  Uttiin sijoitettuna ensihoitohelikopterin toimintasäde kattaisi tärkeimmillä, alle 100 kilometrin etäisyyksillä lähes 300 000 asukasta.  Lähimmän 60 kilometrin toimintasäteellä asuu noin 200 000 asukasta, 80 kilometrin toimintasäteellä lähes 300 000 asukasta.

Kauppakamari esittää perusteluina Utin valinnaksi muun muassa seuraavia asioita:

  • Utin keskeinen sijainti mahdollistaa ensihoitohelikopterin liikkumisen kaikkiin ilmansuuntiin Suomen maaperällä ja Suomenlahdella.
  • Utista toimien on mahdollista tavoittaa myös asukasmäärältään suuri pääkaupunkiseutu ja sijaistaa tarvittaessa Vantaalla sijaitsevaa ensihoitohelikopteria.
  • Potilaskuljetusten suuntana on usein Helsinki, jossa sijaitsevat vaativimmat erikoislääkäripalvelut.
  • Kymenlaaksossa on erittäin vilkkaat, kuormitetut, liikennemääriin ja –turvallisuuteen nähden onnettomuusherkät maantieliikenteen väylät VT15, VT6 ja VT12. Opiskelija-, asukas-, sairaanhoito- ja työmatkaliikenteen lisäksi Kymenlaakson läpi kulkee sisä-Suomesta vientiteollisuuden tavararekkoja ja konttiliikennettä Suomen suurimpaan yleissatamaan HaminaKotkaan sekä Venäjälle.
  • Kouvola on Suomen, Pohjoismaiden ja Baltian merkittävin logistiikkakeskus (EU:n liikenteellisen ydinverkon, TEN-T, auto- ja rautatieliikenteen terminaalikeskus). Raideliikenteessä kemiallisten aineiden kuljetukset aiheuttavat vakavan onnettomuusriskin.
  • Utissa on hyvä ilmailualan infra; mm. Maavoimien helikopterialan koulutuskeskus ja Puolustusvoimien helikopteritoiminta. Synergiaedut Puolustusvoimien kanssa.
  • Suora työllistävä merkitys muuttotappioiselle, rakennemuutoksesta kärsivälle Kouvolalle noin 20-30 henkilöä.
  • Henkilöstön saatavuus pääkaupunkiseudulta ja Päijät-Hämeestä.
  • Vuoden 2010 selvitys suositteli Kouvolaa (Hems-selvitys).Utista helikopterin toimintasäde kattaisi tärkeimmillä, alle 100 kilometrin etäisyyksillä lähes 300 000 asukasta