1.8.2018

Suhdannebarometrin tulokset: Kymenlaakson yrityksissä suotuisa tilanne

Suhdannebarometri 1.8.

Kymenlaakson yritysten suhdannetilanne kohentui alkukesällä normaalia suotuisammaksi. Sekä tuotanto että myynti lisääntyivät, myös loppuvuodelle odotetaan kasvua. Kannattavuus oli toisella neljänneksellä vuoden takaista parempi. Ammattitaitoisen työvoiman puute oli ongelmana 21 prosentilla kymenlaaksolaisyrityksistä. Tiedot ilmenevät Elinkeinoelämän Keskusliiton ja Kymenlaakson kauppakamarin keskiviikkona julkaisemasta Suhdannebarometrista.


Kymenlaakson teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden yritykset arvioivat suhdannetilanteenparantuneen hieman kevään ja alkukesän aikana.

Lähikuukausien suhdanneodotukset olivat heinäkuussa hieman huhtikuuta varovaisemmat, mutta edelleen ennakoidaan tilanteen lievää paranemista.

Tuotanto- ja myyntimäärät kasvoivat hieman huhti-kesäkuun aikana. Tuotannon ennakoidaan vauhdittuvan loppuvuoden kuluessa. Henkilökuntaa palkattiin lisää alkukesän aikana, mutta lähikuukausina työvoiman määrä pysynee ennallaan.

Ammattitaitoisen työvoiman puute oli heinäkuussa ongelmana 21 %:lla alueen vastaajista ja kysyntä oli vaimeaa 24 %:lla yrityksistä. Kymmenesosa ilmoitti kapasiteetista olevan pulaa.

Kannattavuuden arvioidaan olevan hieman vuoden takaista paremman.

Tarkat luvut löytyvät liitteestä: sb2018_elokuu_kymenlaakso

Suhdannebarometrin kaikki aineistot löytyvät sivulta Vaikuttaminen_Suhdannebarometrit
Rakennusalalla kasvu tyrehtyy työvoimapulaan

verkkolehti WP 20150805 12

Esa Eloranta, Rakennusliike Jatke

Valtakunnallisella tasolla työvoimapula koettelee erityisesti rakennusalaa. Suhdannebarometriin vastanneista rakennusalan yrityksistä työvoimapulasta raportoi peräti 57% yrityksistä. Vuosi sitten työvoiman saanti oli kasvun esteenä 37%:lla yrityksistä.

Kouvolalaisessa rakennusliike Jatkeessa työntekijöitä on tällä hetkellä riittävästi, mutta kasvusuunnitelmille alan yleinen työvoimapula lyö jarrua.

- Jatkeella tilanne on työvoiman suhteen hyvä ja olemme tyytyväisiä, että sama henkilökunta on pysynyt hyvin yrityksessä, sanoo hallituksen puheenjohtaja Esa Eloranta.

Yli 400 henkilöä työllistävän Jatkeen rakennusprojektit sijaitsevat pääasiassa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa, joissa alan työvoimapula on pahimmillaan. Tällä hetkellä rakenteilla olevista yli 4000 asunnosta noin 2500 on pääkaupunkiseudulla.

Yritys on tehnyt viime vuodet tasaista kasvua, mutta nyt kasvu uhkaa tyrehtyä työntekijäpulaan.

- Vaikka tilanne tällä hetkellä on Jatkeessa hyvä, niin alan yleinen työntekijäpula on selkeä kasvun este, sanoo Eloranta.

Kymenlaaksossa rakennustyömaille riittää väkeä.

- Kymenlaaksossa on ylipäätään niin vähän käynnissä olevia rakennustyömaita, että niihin kyllä riittää työntekijöitä. Kunnista 27% kärsii muuttotappiosta ja luulen, että näihin saataisiin ammattitaitoista työvoimaa, jos vain olisi rakennustyömaita, Eloranta sanoo.

Yhtenä keinona rekrytointiongelmiin Eloranta näkee, että koulutusputkessa oleviin nuoriin tulee panostaa entistä enemmän. Jatkeella tehdään jatkokoulutusta käytännössä koko ajan, kun työmaalla työuran alussa oleva nuori saa työpariksi kokeneen erikoisammattimiehen ja työtaidot kasvavat työn ohessa.