2.5.2018

Kymenlaakson yrityksillä hyvä alkuvuosi. Rekrytointiongelmat kärjistyneet

Kymenlaakson yritysten suhdannetilanne oli huhtikuussa normaalia parempi. Myös näkymät ovat pysyneet myönteisinä ja ovat lähellä koko maan keskiarvoa. Tuotannon kasvun ennakoidaan vilkastuvan edelleen. Tiedot ilmenevät Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometrista.


Kymenlaakson yritysten suhdannearviot olivat huhtikuussa 2018 alkuvuoden lievästä tasaantumisesta huolimatta hieman normaalia paremmat. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli 10 (tammikuussa 17).

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä alkuvuoden aikana. Suhdanneodotuksien saldoluku oli huhtikuussa 19, kun vastaava saldoluku oli tammikuussa 18. Huhtikuussa vastaajista 22 % arvioi suhdanteiden olevan lähikuukausina nousussa ja 3 % ennakoi suhdanteiden hiipumista. Kymenlaaksolaisyritysten suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät hieman vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Myynnin kasvun ennakoidaan voimistuvan loppukevään ja alkukesän kuluessa. Henkilökunnan määrä lisääntyi vähän tammi-maaliskuussa ja henkilöstöä lisättäneen hieman enemmän toisella neljänneksellä.

Rekrytointivaikeuksia oli huhtikuussa 25 %:lla Kymenlaakson yrityksistä ja kysyntä oli heikkoa viidesosalla vastaajista. Muut kapeikot olivat vähäisiä.

Myyntihinnat ovat olleet loivassa nousussa alkuvuoden aikana, mutta samaan aikaan myös tuotantokustannukset ovat kallistuneet. Tuotantokustannusten ennakoidaan kohoavan lähikuukausina hieman hintoja yleisemmin. Kannattavuus on pysynyt keskimäärin vuoden takaisissa lukemissa.       

Tutkimus tehtiin alueella Kymenlaakson kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Katsaus perustuu Elinkeinoelämän  keskusliiton  EK:n huhtikuussa 2018 tekemään suhdannetiedusteluun. Tulosanalyysissa ei ole erikseen teollisuuden ja palveluiden tuloksia, vaan tulokset sisältävät kaikki yritykset yhteenlaskettuna. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua  suhdannekyselyjärjestelmää.