4.4.2018

Ministeriltä vihreää valoa valtatie 15:n suunnittelulle

Valtatie 15 on saamassa lisärahoitusta, jotta tieväylän korjauksen suunnittelu voi jatkua tievälillä Rantahaka-Kouvola. Tällä hetkellä suunnittelu on meneillään vain osalla valtatietä.


Kymenlaakson kauppakamari ja Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajat jättivät asiasta vetoomuksen liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille viime kuussa. Tiistaina kauppakamarin koolle kutsuma kymenlaaksolaisten elinkeinoelämän edustajien valtuuskunta vieraili ministeri Bernerin luona ja toi esille huolensa valtatie 15:n kunnosta eri käyttäjäryhmille.

- Hanke on tuttu ja hanke on hyvä, siitä ei ole kahta sanaa. Ollaan aivan samaa mieltä siitä, ministeri Berner totesi tapaamisen aluksi.

Tapaamisessa Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen toi esille soteuudistuksen aiheuttaman lisäyksen sairaankuljetusten liikennemäärissä Kouvolan ja Kotkan välillä.

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carean laskelmien mukaan lisäys on arviolta noin 5000 edestakaista ajoa vuodessa. Tämän lisäksi tulevat taksi- ja yksityisautoilla tehtävät potilaskuljetukset, joiden arvioidaan olevan useita tuhansia. Liikennelisäyksen kokonaisvaikutuksen arvioidaan olevan noin 10 000 edestakaista ajoa vuosittain. Sotepäätösten mukaisesti osan Pohjois-Kymen sairaalan toiminnoista siirtyessä Kotkan keskussairaalaan, on myös sairaanhoidon henkilöstön työmatkaliikenne kasvanut Kouvolan ja Kotkan välillä.

Tapaamisessa Juha Kääriäinen, VP Finland Operations, UPM Pulp, kertoi UPM:n investoineen Kymin tehdasintegraattiin viimeisten vuosien aikana noin 250 miljoonaa euroa, mikä on kasvattanut sellun tuotannon noin 870 000 tonniin vuodessa. Tuotannon kasvu on lisännyt myös puukuljetusten määrää alueella merkittävästi. Pelkästään UPM:n tuotekuljetusten määrä valtatiellä 15 on noin 10 000 rekkaa vuodessa.

Kaupan ja matkailun käyttäjämääristä ja kasvuluvuista Kymenlaaksossa ministeriä informoi Kymen Seudun Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Miettinen.

- Venäläisten yöpymiset Kymenlaaksossa ovat kasvaneet 17 % viime vuodesta ja rajanylitykset 6%. Repoveden kansallispuisto ja Tykkimäen huvipuisto tuovat alueen tieväylille satoja tuhansia tienkäyttäjiä vuosittain. Tulevaisuudessa käyttäjämäärät kasvavat muun muassa Kymiringin valmistuttua sekä rakenteilla tai suunnitteilla olevien outlet-tyyppisten kaupan keskittymien myötä, Miettinen painotti.

HaminaKotka Sataman liikennejohtaja Markku Koskinen kertoi satamaliikenteen kasvun olleen 14 % viime vuodesta. Puutavaratoimitusten kasvu on Koskisen mukaan ollut massiivista. Lyhyt matka Kouvolan ja Kotkan välillä suosii kumipyöräliikennettä, vaikka satamaan tuleekin merkittävä määrä kuljetuksia myös raiteitse.

- HaminaKotka on ydinverkon satama samoin kuin Kouvolan RRT-terminaali, joiden kautta syötetään tavara- ja konttiliikennettä Siperiaan ja Kiinaan. Tien välityskyvystä on syytä olla todella huolissaan, Koskinen muistutti.

Tapaamisessa oli mukana myös työministeri Jari Lindström, joka toi ministeri Bernerille terveiset, että korjaushankkeen takana ovat kaikki vaalipiirin kansanedustajat yhtenäisesti. Kansanedustajat olivat koolla kauppakamarin järjestämässä liikennehanketapaamisessa 12.3., jossa yhteisistä toimenpiteistä ministeriön suuntaan sovittiin.

Ministeritapaamisen päätteeksi Stevecon varatoimitusjohtaja Ari-Pekka Saari vetosi ministeriin 0,6 -1,0 miljoonaa euron suunnittelumäärärahan myöntämiseksi ja kokonaisinvestoinnin sisällyttämiseksi valtionrahoituksen piiriin.

- Kymenlaakso yhtenäisesti haluaa, että valtasuoni saadaan kuntoon. Siihen on poliittista tahtoa ja kauppa, teollisuus ja sairaanhoito tarvitsevat tätä väylää. Tahtoa on, tarvetta on, nyt pitäisi saada rahoitus kuntoon, Saari kiteytti kymenlaaksolaisten toiveet.

 
"Hanke on tuttu ja hanke on hyvä, siitä ei ole kahta sanaa. Ollaan aivan samaa mieltä",
-liikenneministeri Anne Berner.