31.1.2018

Kymenlaakson yritysten näkymät kirkastuneet

Teollisuuden lähikuukausien yleiset suhdannenäkymät Kymenlaaksossa ovat kirkastuneet vuodenvaihteen tietämillä. Ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 23 %:lla vastaajista. Kannattavuus oli viime vuoden lopulla lievästi vuoden takaista parempi ja investoinnit lisääntyivät.

Palveluyritysten suhdannetilannearviot parantuivat viime vuoden lopussa ja vuodenvaihteessa. Pitkään nousussa olleet suhdanneodotukset ovat kohentuneet ja ovat vähän koko maan keskiarvoa myönteisemmät. Ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 18 %:lla palvelualan yrityksistä.

Tilanne käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kymenlaakson kauppakamarin keskiviikkona julkaisemasta suhdannebarometrista.


Kymenlaakson teollisuuden ja rakentamisen tiedusteluvastaajien suhdannearviot kohentuivat vuoden 2017 lopulla ja vuoden 2018 alussa. Tämänhetkistä suhdannetilannetta mittaava saldoluku oli tammikuussa 2018 lukemassa 33, kun saldoluku oli lokakuisessa tiedustelussa 15. Saldoluku lasketaan myönteisten ja kielteisten vastausten osuuksien erotuksena.

Lähikuukausien yleiset suhdannenäkymät ovat kirkastuneet vuodenvaihteen tietämillä. Tammikuussa suhdanneodotuksien saldoluku oli 10, kun vielä lokakuussa vastaava saldoluku oli -8. Tammikuussa 90 % vastaajista arvioi tilanteen pysyvän ennallaan kevään lähestyessä. Paranemista ennakoi 10 % alasta, eikä heikkenemistä odotettu tällä kertaa lainkaan. Kymenlaaksolaisyritysten suhdanneodotukset ovat yhä hieman koko maan keskiarvoa vaisummat.

Tuotantomäärät supistuivat aavistuksen verran vuoden 2017 viimeisinä kuukausina. Tuotannon ennakoidaan vauhdittuvan lähikuukausina. Tuotantokapasiteetti on vain kohtalaisesti hyödynnettynä, sillä tammikuussa 66 % vastaajista arvioi kapasiteetin olevan täyskäytössä. Tilauskirjat olivat jonkin verran alle tavanomaisten lukemien, saldoluku -16. Myös valmiiden tuotteiden varastot ovat tavallista pienemmät, saldoluku -16.

Työvoiman määrä supistui lievästi viime loka-joulukuussa. Henkilöstöä suunnitellaan lisättävän vähän ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Heikko kysyntä oli tammikuussa yleisin tuotannon kasvun rajoite 30 %:n osuudella. Ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 23 %:lla vastaajista. Rahoituksen saatavuus oli huolena 12 %:lla alasta. Kannattavuus oli viime vuoden lopulla lievästi vuoden takaista parempi ja investoinnit lisääntyivät.

Kymenlaakson palveluyritykset

Palveluyritysten suhdannetilannearviot parantuivat viime vuoden lopussa ja vuodenvaihteessa. Tämänhetkinen suhdannetilanne oli tammikuussa keskimäärin normaalia suotuisampi, saldoluku 18. Lokakuussa tehdyssä tiedustelussa samainen saldoluku oli -6.

Pitkään nousussa olleet suhdannenäkymät ovat edelleen kohentuneet syksyn ja alkutalven aikana. Tammikuussa suhdanneodotuksien saldoluku oli 24, kun lokakuussa saldoluku oli 18. Tammikuussa vastaajista 27 % odotti paranemista ja 3 % ennakoi suhdanteiden heikkenemistä. Ennallaan suhdanteet pysynevät 70 %:lla yrityksistä. Kymenlaakson palveluyritysten suhdanneodotukset ovat vähän koko maan keskiarvoa myönteisemmät.

Myyntimäärät kasvoivat vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Myynnin arvioidaan jatkavan lisääntymistä alkuvuoden aikana. Työvoimaa on palkattu hieman lisää viime kuukausien aikana. Työllisyys kehittynee palveluissa myönteisesti myös lähikuukausina.

Yritysten kapeikkotekijät helpottivat hieman syksyn jälkeen, mutta tammikuussa edelleen yli puolet vastaajista raportoi niitä. Tammikuussa 2018 kysynnän heikkous oli ongelmana 31 %:lla vastaajista ja ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 18 %:lla yrityksistä. Kustannusten nousu on jatkunut viime kuukausina, mutta kannattavuuden arvioidaan parantuneen vuoden takaiseen verrattuna.

Aineistot:

Tiedote_Kymenlaakson yritysten näkymät kirkastuneet_pdf

Tiedote_valtakunnallinen_Penna Urrila

Tulokset_tammikuu2018

Kymdata_Jyrki Metsolan esitys

Ekami_Sami Tikkasen esitys

EK_Mirja Hannulan esitys

EK_Leena Nymanin esitys

KK_Jouko Lehtorannan esitys

 

 
Teollisuuden suhdannetilannetta ja näkymiä kommentoi Pekka Salmi, Sulzer Pumps Finland.

DSC 0016

DSC 0021Palvelualojen suhdannetilannetta kommentoi Jyrki Metsola, Kymdata.