24.10.2017

Kauppakamari laati 10 teesiä EU:n kehittämiseksi

Talouskasvun ja työpaikkojen luominen vapaakaupan ja avoimen markkinatalouden avulla on palautettava EU:n kärkihankkeeksi, vaativat kauppakamarit. Kauppakamarit ovat listanneet yritysten kymmenen keskeisintä seikkaa EU:n kehittämiseksi EU-teeseihin.


Talouskasvun ja työpaikkojen luominen vapaakaupan ja avoimen markkinatalouden avulla on palautettava EU:n kärkihankkeeksi, vaativat kauppakamarit. Kauppakamarit ovat listanneet yritysten kymmenen keskeisintä seikkaa EU:n kehittämiseksi EU-teeseihin.

Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Jouko Lehtorannan mukaan EU:n ja euroalueen yhteistyön kehittäminen on erittäin merkityksellistä Kymenlaakson yritysten kannalta, sillä EU-maat ovat merkittävä kauppakumppani ja kohde alueen viennille. Suomen tavaraviennin arvo oli 51,8 miljardia euroa vuonna 2016. Tästä Kymenlaakson osuus oli 8,7%. Yhteensä suomalaisyritysten tavaraviennistä 59 prosenttia menee EU-maihin.

“Yritykset suhtautuvat ennakkoluulottomasti EU:n ja euroalueen yhteistyön kehittämiseen. Osa EU:n päätöksistä on viime vuosien aikana kuitenkin vaikuttanut kielteisesti yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn ja vapaakaupan kehittymiseen. Talouskriisien jälkeen on aika palauttaa markkinavetoinen talouskasvu EU:n ykkösprioriteetiksi”, Lehtoranta painottaa.

Kauppakamarin EU-teesien mukaan EU:n on syytä olla aktiivinen unionin kehittämisessä painottamalla ennakkoluulottomia ja markkinaliberaaleja ratkaisuja. Toimintakykyinen ja yhtenäinen EU on vahvempi toimija maailmantalouden ja politiikan tulevissa haasteissa kuin jokainen jäsenmaa olisi yksin.

Toimivat sisämarkkinat ja sujuvat kauppasuhteet yrityksille keskeisiä

Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuoren mukaan EU:n rooli poliittisena ja taloudellisena toimijana on muuttunut Suomen EU-jäsenyyden aikana. Se on ymmärrettävä ja siihen on reagoitava.

“Suomen on nyt syytä edustaa pragmaattista ja markkinaliberaalia näkemystä unionin uudistamisessa. Integraation syventäminen pelkästään ideologisin perustein ei vastaa yritysten ja kansalaisten odotuksia. Komission tai parlamentin vallan lisäys tai kattavampi EU-viestintä ei ole aina oikea vastaus unionin haasteisiin”, Vuori painottaa.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja Eurochambersin hallituksen jäsenenä vaikuttavan Timo Vuoren mukaan EU:n sisämarkkinat vaativat aitoa tehostamista. Tällä hetkellä ne ovat yhä yhteinen ”illuusio”.

“Jäsenmaat eivät vieläkään noudata yhteisiä sääntöjä. Jos sisämarkkinat toimisivat kuten USA:ssa osavaltioiden välinen kauppa, olisi sen BKT-vaikutus 60 prosenttia nykyisen 20 sijasta. Aktiivisen ja pragmaattisen kauppapolitiikan pitää myös helpottaa yritysten pääsyä uusille markkinoille. Hyvänä esimerkkinä onnistuneesta yhteistoiminnasta on EU:n ja Korean välinen kauppasopimus, joka on kasvattanut Suomen vientiä Koreaan jopa 40 prosenttia”, Vuori totetaa.

Tiivistelmä Kauppakamarin linjauksista EU:n tulevaisuudesta

Kauppakamari on koonnut keskeiset seikat, joilla yritykset uskovat Euroopan unionin jatkossa luovan enemmän lisäarvoa kullekin jäsenmaalle, niiden kansalaisille sekä yrityksille. Näkemykset on koottu kymmenen kohdan listaan:

1.      Poliittisessa integraatiossa on edettävä maltilla.

2.      Vapaakauppa ja markkinatalous nostettava EU:n kasvun moottoriksi.

3.      Jokaisella EU-maalla on oltava vastuu omasta taloudestaan ja sosiaaliturvasta.

4.      Fiksulla sääntelyllä ja markkinavetoisilla ratkaisuilla luodaan edelläkävijyyttä.

5.      Järkevä Brexit-ratkaisu on kaikkien etu.

6.      Ei uusille instituutioille ja instrumenteille.

7.      Komission roolia tulee selkeyttää.

8.      Uudet megatrendit eivät kaipaa uusia virastoja tai normeja.

9.      Yhteisvastuu ei ole itsestäänselvyys.

10.     Kyllä paremmalle talouskoordinaatiolle.

Kauppakamarin EU-linjaukset 2017 -aineisto
Vapaakaupan edistäminen on kauppakamarin EU-teesien kärjessä.
- Timo Vuori, Keskuskauppakamarin kansainvälisen asioiden johtaja.