31.7.2017

Kymenlaakson yrityksissä tavanomaista suotuisampi kesä

Suhdannebarometrin tulokset julki 31.7.

Kymenlaakson teollisuusyritysten kannattavuus on parantunut vuoden takaisesta ja investoinnitkin ovat lisääntyneet.


Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tekemän Suhdannebarometrin mukaan Kymenlaakson yrityksissä on ollut tavanomaista suotuisampi vuosikvartaali. Myös loppukesää ja alkusyksyä koskevat näkymät ovat yritysten mukaan vakaat.

Kymenlaakson teollisuus ja rakentaminen           

Kymenlaakson teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat heinäkuussa 2017 tehdyssä tiedustelussa suhdannetilanteen olevan yleisesti tavanomaista suotuisampi. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava viimeisin saldoluku oli 50, kun vastaava saldoluku oli huhtikuussa 28. Saldoluku lasketaan myönteisten ja kielteisten vastausten osuuksien erotuksena.

Loppukesää ja alkusyksyä koskevat suhdannenäkymät ovat vakaat, sillä tilanteen ennakoidaan pysyvän keskimäärin lähes ennallaan (saldoluku 2). Huhtikuisessa tiedustelussa vastaava saldoluku oli 13. Heinäkuussa 12 % vastaajista odotti tilanteen paranemista, 78 % yrityksistä arveli suhdanteiden pysyvän ennallaan ja 10 % uskoi suhdanteiden olevan heikkenemässä. Kymenlaakson yritysten suhdanneodotukset ovat hieman koko maan keskiarvoa varovaisemmat.

Tuotannon arvioidaan lisääntyneen toisen vuosineljänneksen aikana melko laajalti. Kesän lopulla tuotantomäärät pysynevät keskimäärin ennallaan. Tuotantokapasiteetin käyttöasteet ovat nousussa ja heinäkuussa 87 % alueen vastaajista arvioi kapasiteetin olevan kokonaan käytössä. Tilauskannat ovat nousseet hieman tavanomaista runsaammiksi, saldoluku 31. Valmistuotevarastot ovat keskimäärin normaalit.

Henkilöstön määrä kasvoi jonkin verran huhti-kesäkuussa. Työvoiman määrä pysynee likimain ennallaan loppukesän aikana, kun otetaan huomioon kausivaihtelu. Tuotantokapeikkoja oli heinäkuussa 30 %:lla Kymenlaakson vastaajista.

Rekrytointivaikeuksia oli 18 prosentilla alasta (huhtikuussa 2017 14%, heinäkuussa 2016 samoin 14 prosentilla)

Heikkokysyntä oli ongelmana 14 %:lla yrityksistä. Kannattavuus oli vuoden takaista parempi ja investoinnit lisääntyivät.

Kymenlaakson palveluyritykset

Palvelualojen yritysten suhdannetilanne oli heinäkuussa 2017 keskimäärin normaali. Nykyhetken suhdanteita koskeva saldoluku oli heinäkuussa 1, kun huhtikuisessa tiedustelussa samainen saldoluku oli -7.

Suhdannenäkymät pysyivät varovaisen myönteisinä alkukesän aikana. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa 12, kun vastaava saldoluku oli huhtikuussa 10. Heinäkuussa 88 % vastaajista arvioi tilanteen pysyvän lähikuukausina ennallaan ja 12 % odotti paranemista. Kymenlaakson palveluyritysten suhdanneodotukset ovat lievästi koko maan keskiarvoa vaisummat.

Myyntimäärät kasvoivat hivenen huhti-kesäkuussa. Myynti lisääntynee aavistuksen verran myös kolmannella vuosineljänneksellä. Henkilöstön määrä pysyi kausivaihtelu huomioon ottaen lähes ennallaan toisella vuosineljänneksellä. Työvoimaa palkattaneen jonkin verran lisää kolmannella neljänneksellä.

Tuotantokapeikkoja oli heinäkuussa 40 %:lla alueen vastaajista. Rekrytoinnin kanssa oli vaikeuksia 24 %:lla yrityksistä ja kysynnän arvioi vaimeaksi 19 % alueen palveluvastaajista. Hintakehitys oli kesän alussa hieman kustannusten nousua heikompaa. Kannattavuus pysyi keskimäärin vuoden takaisella tasolla.

Suhdannebarometri_Heinäkuu2017_aineisto
Suhdannebarometri_Heinäkuu2017_toimialoittain
Suhdannebarometri_Heinäkuu2017_valtakunnallinen tiedote

_______________________

Tiedusteluvastaukset kerättiin heinäkuun 2017 aikana. Kymenlaaksossa tiedusteluun vastasi 60 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 3997 henkeä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja kauppakamarit julkaisevat suhdannebarometrin neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.

 

 
Kymenlaakson yrityksissä tavanomaista suotuisampi kesä