23.5.2017

Uudelle Pohjolalle on tarjolla iso rooli EU:ssa

“Uusi Pohjola”, eli Pohjoismaat ja Baltia, voi muodostua merkittäväksi taloudelliseksi ja poliittiseksi voimaksi Brexitin jälkeisessä EU:ssa. “Eurooppa tarvitsee vahvan vapaakaupan ja markkinatalouden puolustajan. Tämä rooli sopii Uudelle Pohjolalle”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä sanoo.


“Vanhalla Pohjolalla eli Pohjoismailla oli merkittävä rooli 1900-luvun Euroopassa. Uudella Pohjolalla, johon kuuluvat myös Baltian maat, voi olla vähintään yhtä merkittävä rooli 2000-luvun Euroopassa”, sanoo Teknologiateollisuuden Talous- ja verofoorumissa puhunut Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteenlaskettu bruttokansantuote vastaa noin 9,5 prosenttia EU:n BKT:stä. Maiden bruttokansantuote vastaa 44 prosenttia Saksan taloudesta, 59 prosenttia Ison-Britannian taloudesta, 63 prosenttia Ranskan taloudesta ja 83 prosenttia Italian taloudesta. Uusi Pohjola ei korvaa Britannian lähtöä EU:sta, mutta se voi tasapainottaa Euroopan kehitystä.

Uusi Pohjola on edelläkävijä digitalisaatiossa, rajaesteiden purkamisessa, ihmisten ja yritysten vapaassa liikkuvuudessa sekä alueellisessa yhteistyössä. “Sekä turvallisuuspoliittinen yhteistyö että yhteiset sähkömarkkinat ovat hyviä esimerkkejä pragmaattisesta alueellisesta yhteistyöstä”, sanoo Penttilä.

Penttilän mukaan Uuden Pohjolan tulee edistää koko Euroopan laajuista vapaakauppaa. “Tällä hetkellä uhkana on Linnoitus-Euroopan muodostuminen. EU ja Venäjä boikotoivat toisiaan. EU valmistautuu rakentamaan tullirajan Britannian ja EU:n välille. Samaan aikaan protektionismi saa kannatusta USA:ssa. Tässä tilanteessa Uuden Pohjolan pitää puhua vapaakaupan puolesta”, Penttilä toteaa.

Penttilän mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että euroalueesta on yhä vahvemmin tulossa Saksa-vetoinen talousalue. Ainoa maa, jolla on merkittävää vaikutusvaltaa Saksaan on Ranska.

“Brexitin jälkeisessä Euroopassa Uuden Pohjolan tulee ottaa Britannian rooli vapaakaupan ja pragmaattisen integraation puolustajana. Muutoin EU:sta uhkaa tulla kahden suuren kauppa”, Penttilä toteaa.

Lisätietoja:

Risto E. J. Penttilä
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja
p. 050 366 2395
risto.penttila@chamber.fi