4.5.2017

Teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne parantunut

Nostokurkia nousee ja teollisuuden tuotteet kelpaavat taas kauppakumppaneille. Kymenlaakson teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat huhtikuussa 2017 tehdyssä tiedustelussa suhdannetilanteen normaalia paremmaksi. Tiedot ilmenevät Kymenlaakson kauppakamarin ja EK:n julkaisemasta suhdannebarometrista.


Palvelualoilla sen sijaan vielä on pientä yöpakkasta. Palvelualojen yritysten suhdannetilanne pysyi alkuvuoden aikana hieman normaalia heikommissa lukemissa. Suhdannenäkymät ovat kuitenkin kirkastuneet kevään lähestyessä.

Kymenlaakson teollisuus ja rakentaminen           

Kymenlaakson teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat huhtikuussa 2017 tehdyssä tiedustelussa suhdannetilanteen normaalia paremmaksi, saldoluku 28 (tammikuussa saldoluku 40). Saldoluku lasketaan myönteisten ja kielteisten vastausten osuuksien erotuksena.

Kevättä ja kesää koskevat suhdanneodotukset ovat varovaisen myönteiset. Suhdannenäkymien viimeisin saldoluku oli huhtikuussa 13, kun tammikuussa tehdyssä tiedustelussa vastaava saldoluku oli 8. Huhtikuussa 17 % alueen yrityksistä enteili suhdanteiden paranevan keväällä ja ennallaan tilanne pysynee 78 %:lla vastaajista. Suhdanteiden hiipumista odotti 4 % vastaajista. Kymenlaakson yritysten suhdannenäkymät ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

Tuotantomäärät lisääntyivät melko yleisesti tammi-maaliskuussa. Tuotannon kasvu jatkunee myös toisella vuosineljänneksellä. Tuotantokapasiteetti oli huhtikuussa hyvin hyödynnettynä, sillä 85 % alueen vastaajista arvioi kapasiteetin olevan täyskäytössä. Tilaustilanne oli aavistuksen normaalia parempi, saldoluku 6. Valmiiden tuotteiden varastot olivat vähän tavanomaista ohuemmat.

Henkilöstö lisääntyi aavistuksen verran tammi-maaliskuussa. Työvoimaa palkattaneen hieman lisää kevään aikana. Tuotantokapeikkoja oli huhtikuussa 37 %:lla Kymenlaakson vastaajista. Heikko kysyntä oli ongelmana 14 %:lla yrityksistä ja ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 19 %:lla vastaajista. Tuotantokustannukset ovat nousseet viime kuukausina ja kannattavuus on keskimäärin hieman vuoden takaista heikompi. Kannattavuustilanne tosin vaihtelee suuresti yrityksittäin.

Kymenlaakson palveluyritykset

Palvelualojen yritysten suhdannetilanne pysyi alkuvuoden aikana hieman normaalia heikommissa lukemissa. Tämänhetkistä suhdannetilannetta mittaavan kysymyksen saldoluku oli huhtikuussa tammikuun tavoin -7.

Suhdannenäkymät kirkastuivat hieman kevään lähestyessä. Lähikuukausien suhdanneodotuksien saldoluku oli huhtikuussa 10 (tammikuussa 4). Huhtikuussa valtaosa vastaajista, 90 %, arvioi tilanteen pysyvän ennallaan ja 10 % alasta odotti suhdanteiden paranevan. Kymenlaakson palvelualojen yritysten suhdannearviot ovat aavistuksen verran koko maan keskiarvoa vaisummat.

Myynti lisääntyi lievästi tammi-maaliskuun aikana. Myynnin hienoisen kasvun odotetaan jatkuvan kevään ja alkukesän ajan. Henkilöstön määrä lisääntyi jonkin verran ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja työvoimaa laajennettaneen hieman myös toisella neljänneksellä.

Tuotantokapeikkoja oli huhtikuussa 64 %:lla vastaajista. Rekrytointivaikeuksia oli 40 %:lla yrityksistä ja kysynnän arvioi riittämättömäksi 17 % alueen palveluvastaajista. Sekä myyntihinnat että kustannukset kohosivat hieman alkuvuoden aikana. Kannattavuus on kohentunut hieman verrattaessa vuoden takaiseen tilanteeseen.

Tiedusteluvastaukset kerättiin huhtikuun 2017 aikana. Tiedusteluun vastasi 68 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 4689 henkeä.

Suhdannebarometri_toukokuu2017
"Viime vuonna alkanut käänne vauhdittui kaikilla päätoimialoilla."

Penna Urrila, johtava ekonomisti, EK

Suhdanteissa selvä käänne parempaan

Elpyminen jatkuu ja tuotanto kasvaa seuraavan puolen vuoden aikana

EK:n uusimman Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdannekuva on parantunut vuoden 2017 alussa. Viime vuonna alkanut käänne vauhdittui kaikilla päätoimialoilla. Parannuksesta huolimatta palvelualojen yritykset kuvaavat suhdanteitaan aavistuksen keskimääräistä heikommiksi, kun taas teollisuudessa ja rakentamisessa suhdanteiden arvioidaan parantuneen jo vähän yli keskimääräisen.

Suomalaisyritysten suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat myös aiempaa vahvemmat. Nousun ennustetaan jatkuvan, ja Suhdannebarometrin vastaajayritykset ennustavat tuotantonsa ja myyntinsä kasvavan melko ripeästi lähikuukaudet. Myös henkilöstöä lisättäisiin vähän.

- Penna Urrila, johtava ekonomisti, EK