5.5.2017

Kymenlaakson kauppakamari vetoaa Liikennevirastoon Kouvolan ohjauskeskuksen säilyttämiseksi

Kymenlaakson kauppakamari vetoaa Liikennevirastoon, että rautatieliikenteen ohjauskeskus säilytetään jatkossakin Kouvolassa, eikä suunniteltua siirtoa Lahteen toteuteta. Vetoomus on toimitettu myös Liikenne- ja viestintäministeriöön, Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle sekä Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajille.


Siirto toteutuessaan veisi Kouvolasta 60 suoraa työpaikkaa ja välilliset vaikutukset olisivat vielä huomattavasti suuremmat. Kouvola kuuluu valtioneuvoston määrittelemään rakennemuutosalueeseen, joka on seurausta 2000-luvulla alkaneesta metsäteollisuuden rakennemuutoksesta. Lisäksi Kouvolasta on valtion toimenpiteiden johdosta siirretty lähivuosina mm. hovioikeus ja hälytyskeskus muualle Suomeen.

Kauppakamari vetoaa ohjauskeskuksen Kouvolassa säilyttämisen puolesta muun muassa seuraavin perustein:

- Kouvolassa ohjauskeskuksen rakennukseen, asetinlaitteisiin ja liikenneohjausjärjestelmiin on investoitu useita kymmeniä miljoonia viime vuosien aikana.

- Lahdessa ei ole käyttöön soveltuvia tiloja valmiina, vaan tilauudistus vaatii investointeja.

- Kouvolaan ollaan keskittämässä laajaa rautatiealan koulutusta. Kouvolassa on rautatiealan koulutuskeskus KRAO ja rakenteilla on parhaillaan Liikenneviraston Ratatekninen oppimiskeskus ROK.

- Kummassakin oppilaitoksessa, KRAO ja ROK, opiskelijoiden opintoihin kuuluu oleellisena osana tutustuminen liikenneohjauskeskuksen toimintaan.

- Kouvola toimii rautateiden solmukohtana ja teollisuus- ja satamaliikenteen ohjaajana.

- Kouvola on kemikaaliratapihoista yksi Suomen suurimmista; 14 kilometriä pitkä liikennepaikka.

- Kouvolan kautta kulkee sisä-Suomesta vientiteollisuuden tavaravirrat ja konttiliikenne Suomen suurimpaan yleissatamaan HaminaKotkaan sekä Pietariin ja Venäjän läpi Kauko-Itään.

- Kouvolassa on maan suurimmat VR:n liikennevolyymit.

- Kouvolalla on tärkeä asema ulkomaankuljetusten lähtö- ja päätepisteenä.

- Kouvola on solminut merkittäviä logistiikkasopimuksia tavaraliikenteen kuljettamisesta Kauko-Itään.

- Valtakunnallinen kolmen keskuksen malli, jossa Etelä-Suomen keskukset olisivat Lahdessa ja Tampereella, vain reilun sadan kilometrin päässä toisistaan, vaikuttaa riskipitoisemmalta esimerkiksi teleyhteyksien vauriotilanteissa kuin selkeämpi sijoittaminen Länsi- ja Itä-Suomen keskuksiin Tampereelle ja Kouvolaan.

- Kouvola on Suomen, Pohjoismaiden ja Baltian merkittävin logistiikkakeskus. Euroopan logistiikkakeskusten arviossa 2016 Kouvola sijoittui ensimmäiselle sijalle Pohjoismaiden ja Baltian maiden logistiikkakeskusten vertailussa. Euroopan tasolla Kouvola sijoittui 32. sijalle; mukana 300 kohdetta 30 eri maasta. (Deutsche GVZ-Gesellschaft : www.gvz-org.de/)

- Kouvola on ainoana Suomessa EU:n liikenteellisen ydinverkon (TEN-T) auto- ja rautatieliikenteen terminaalikeskus.