if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Yleisiä työntekijän talvilomaa koskevia kysymyksiä

 • 24.11.2023

Talvilomakausi alkoi lokakuun alussa ja nyt onkin hyvä hetki palauttaa mieleen loman antamiseen ja ajankohtaan liittyviä sääntöjä.

Peruuttamisoikeus mittatilaustavaroiden osalta

 • 24.11.2023

Tilasiko asiakas mittojen mukaan tehdyt verhot, mutta halusikin palauttaa ne? Entä pokaalin kylkeen tehty kaiverrus tai nimikointi? Miten to...

Kirjanpidon virheen korjaaminen

 • 19.10.2023

Korjaamistarve voi syntyä eri syistä, esimerkiksi väärin sovelletuista kirjanpidon säännöksistä, puutteellisesta tiedosta tai näppäilyvirhee...

Muutosneuvotteluista, lomautuksista ja irtisanomisista

 • 19.10.2023

Viime aikoina monella työnantajalla on ollut taloudellisia haasteita, mikä on johtanut tarpeeseen toteuttaa osa-aikaistamisia ja lomautuksia...

7 asian muistilista työntekijän poissaoloista

 • 22.9.2023

Työntekijät voivat olla poissa työstä erilaisista lainmukaisista syistä. Näitä voivat olla esimerkiksi perhevapaa, sairauspoissaolo, opintov...

Kauppapakotteiden kiertämisestä

 • 22.9.2023

Kauppakamarin neuvonnassa on viime kuukausina yritysten kanssa käyty läpi tilanteita, joissa on ollut epäily Venäjän kauppapakotteiden kiert...

Yhteenvetoa ja poimintoja yritysverotuksen viimeaikaisista muutoksista

 • 22.5.2023

Näin uuden hallitusohjelman kynnyksellä on hyvä hetki käydä läpi niitä veromuutoksia, joita on tehty edellisellä hallituskaudella.

Toimeksiantajan velvollisuudet ja ulkomaalaiset työntekijät

 • 22.5.2023

Ulkomaalaislaissa säädetään työnantajan velvollisuuksista ulkomaalaisia työntekijöitä palkattaessa. Ulkomaalaislaki uudistui helmikuussa.202...

Kauppakamari vastasi Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntöön henkilöjunaliikenteestä

 • 17.5.2023

LVM pyysi näkemyksiä henkilöjunaliikenteen palvelut 2030-luvulla –arviomuistiosta.


Kesällä voimaan tulevia työlainsäädännön muutoksia

 • 27.4.2023

Kesä- ja heinäkuussa on tulossa muutoksia työturvallisuuslak...


Miten toimia somessa oikein – IP ja sosiaalinen media

 • 27.4.2023

Haluaako yrityksesi maksimoida sosiaalisen median läsnäolon ...


Käytännön neuvot yrityksille: Hiilirajamekanismi tulee voimaan lokakuussa 2023

 • 27.4.2023

EU:ssa tulee voimaan asetus hiilirajamekanismista jo lokakuu...


Digitaalisten palveluiden myyntisäännökset kuluttajille

 • 28.3.2023

Kuluttajansuojalain muutoksilla on parannettu kuluttajan ase...


Ensimmäisestä sotavuodesta selvittiin odotuksia paremmin

 • 27.2.2023

Vuodesta 2022 ei tullut sitä koronapandemian jälkeistä talou...


Ylityö – mitä se on ja miten se korvataan?

 • 24.2.2023

Joustotyöaika, liukuva työaika, jaksotyö - ylityöksi luettav...


Yhdistyslakiin käytännön toimintaa helpottavia muutoksia

 • 24.2.2023

Eduskunta hyväksyi 13.1.2023 yhdistyslakiin eräitä muutoksia...


Tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustimet

 • 18.1.2023

Suomessa halutaan lisätä yritysten tutkimus- ja kehitystoimi...


Osasairauspäiväraha ja vuodenvaihteen lakimuutokset

 • 18.1.2023

Osasairauspäivärahalla on tarkoitus tukea työkyvyttömän henk...


Mitä ovat kauppakamarin antamat todistukset?

 • 15.12.2022

Koronatilanne ja Ukrainan sota ovat viime vuosina lisänneet ...


Ukraina – lahjoitukset on vapautettu arvonlisäverosta

 • 15.12.2022

Ukrainasta sotaa pakeneville tai Ukrainassa avun tarpeessa o...