if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Keskustelua tilinpäätöksestä

 • 16.11.2022

Pelkän tulos- ja taseraportin laatiminen ja sen edelleen jakelu ei ole riittävän ammattimaista toimintaa. Konsultoiva ja yhdessä tekeminen yrityksen johdon kanssa on tätä päivää.

Ulkomaalaislakiin esitetään työperusteista oleskelulupaprosessia selkeyttäviä muutoksia

 • 19.10.2022

Eduskunnan käsittelyssä on esitys ulkomaalaislain muutoksista. Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työnteon perusteella myönnet...

Jakelusopimuksia koskevat uudet säännöt

 • 19.10.2022

Asetuksessa on kyse siitä, miten komissio tulkitsee mahdollisia kilpailunrajoituksia eri tuotanto- ja jakeluportaalla toimivien yritysten vä...

Lakimuutoksia koskien 55 vuotta täyttäneitä työntekijöitä

 • 20.9.2022

Eduskunta hyväksyi kesällä 2022 joukon lakimuutoksia liittyen 55 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työssä jaksamiseen, työmarkkina-aseman p...

Sähköinen allekirjoitus ja sopimuksen muotovapaus

 • 20.9.2022

Sopimusten merkitys liiketoiminnassa on huomattava; niitä tehdään jatkuvasti. Sopimukset voivat syntyä eri tavoilla, ja perinteisen kirjalli...

Vaihtelevan työajan työsopimuksia koskevat lakimuutokset

 • 16.6.2022

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia siitä, että työntekijällä on kiinteän työajan sijaan vaihteleva työaika. Tällöin työntekijän työaika m...

Loman siirtyminen sairausloman vuoksi

 • 15.6.2022

Lomakauden alkaessa on hyvä muistuttaa mieleen, miten loman siirtäminen tapahtuu, jos työntekijä sairastuu ennen loman alkamista tai loman a...

Mitä pitää ottaa huomioon ennen vientikaupan aloittamista?

 • 15.6.2022

Uutta vientikauppaa aloittaessa suomalaisten vientiyritysten on syytä varmistaa ostajan taustoja ennen kuin kauppaa aletaan viemään eteenpäi...

Kansainväliset vapaakauppasopimukset apuna maailmalla

 • 30.5.2022

Geopolitiikan epävarmuuksien keskellä vakautta luovat kaupan mahdollistajat ovat entistäkin tärkeämpiä uusia markkinoita etsittäessä.


Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeutta koskevat muutokset

 • 30.5.2022

Huhtikuussa voimaan tullut laki tuo muutoksia muun muassa ko...


Yritysperintäkuluille ylärajat

 • 25.4.2022

Uusi laki määrittelee, minkälaisista yrityksiin kohdistuvist...


Mitä työnantajan tulisi tietää etätyöstä

 • 25.4.2022

Etätyöstä kannattaa tehdä erillinen sopimus työnantajan ja t...


Joko nyt pääsisimme eroon sote-palveluiden piilevästä arvonlisäverosta

 • 28.3.2022

Piilevä arvonlisävero rasittaa yksityisten sote-palvelujen t...


Kenellä on asemavaltuutus yrityksessä?

 • 28.3.2022

Yritystoiminnassa nousee usein esille kysymys, kenellä on oi...


Yritysten ja yksityishenkilöiden Ukrainan lahjoitusten verotus

 • 2.3.2022

Kauppakamarin neuvontapalveluun on tullut kysymyksiä lahjoit...


Irtisanomisajan palkka – mitä ja milloin maksetaan?

 • 17.2.2022

Työntekijällä on useimmiten oikeus saada irtisanomisajaltaan...


Arpajaiset yrityksessä ja verotus

 • 17.2.2022

Arpajaisveronlain soveltaminen edellyttää, että voitto tai p...


Perhevapaauudistus – mitkä ovat keskeiset muutokset?

 • 19.1.2022

Perhevapaauudistus on tulossa voimaan 1.8.2022. Äitiys- ja i...


Mikä on asiakirja-aukko sopimuksessa?

 • 19.1.2022

Sopimuksessa voi jäädä jokin kauppasuhteeseen liittyvä asia ...


Lukijaa kiinnostavat liitetiedot tilinpäätöksessä

 • 19.1.2022

Liitetiedoissa esitettävät asiat ovat monelta osin kuitenkin...