if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

4.10.2022

Kymenlaakson yritysten työvoimapula vain pahenee

Kauppakamarien kysely

Talouden heikkenevästä suhdanteesta huolimatta 63 prosenttia Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksistä kärsii vakavasta työvoimapulasta. Eniten pulaa on ammatillisen koulutuksen osaajista teknisillä aloilla ja palvelualoilla, selviää kauppakamarien tuoreesta kyselystä.


Osaajapula on edennyt pisteeseen, jossa se ei enää entiseen tapaan seuraa talouden suhdannevaihteluja, vaan osaajapula vaivaa yrityksiä myös silloin, kun ei olla noususuhdanteessa, vaikeuttaen yritysten toimintaa ja tyrehdyttäen kasvua.

Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksilleen tekemän kyselyn mukaan 63 prosentilla yrityksistä on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta.

Osaajapula ei ole helpottunut vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna, vaikka Suomi on liukunut heikkenevään suhdannetilanteeseen, vaan päinvastoin. Syyskuussa 2021 50 prosenttia Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksistä ilmoitti, ettei saa tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa. Vuonna 2020 osuus oli lähes sama, 54 prosenttia.

Melkein puolet vastaajista (44 %) arvioi rekrytointitarpeensa kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana ja noin 61 prosenttia arvioi rekrytointitarpeen kasvavan 2-3 vuoden aikajänteellä.

Peräti 73 prosenttia yrityksistä kertoi työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksensä kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä.

Kilpailu työntekijöistä kiristyy

Kauppakamarin kysely viestittää selkeästi, että kilpailu työntekijöistä on kiristynyt. Tyhjästä on paha nyhjäistä. Lähes puolet vastaajista (47%) ilmoittaa, että hakijoita on yksinkertaisesti liian vähän.

Lähes puolet vastaajista (45%) pitää työllistämisen esteinä hakijoiden vähäistä työkokemusta ja kolmanneksen mielestä (29%) syynä on hakijoiden tehtäviin soveltumaton koulutus. Työn vastaanottamisen kannustinloukut nähtiin haasteina rekrytoinnille 14 prosentin mielestä.

- Yrityksistä tulee viestiä, että ammatillisten oppilaitosten opiskelijat tulisi saada edes viimeiseksi kouluvuodeksi yrityksiin oppisopimuskoulutukseen. Näin varmistettaisiin ammattitaidon kehittyminen käytännön työtä vastaavaksi, sanoo Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Marika Kirjavainen.

Ammatillinen koulutus on nyt kysyttyä

Kyselyn mukaan yrityksillä on kovin pula ammatillisen koulutusasteen osaajista. Peräti 70 prosenttia vastaajista tarvitsee eniten ammatillisesta koulutuksesta valmistuneita työntekijöitä. Ammattikorkeakouluista valmistuneita osaajia tarvitsee eniten neljännes vastaajista (25%).

Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Mikko Valtosen mukaan osaajapulasta puhuttaessa keskustelu keskittyy liikaa korkeasti koulutettuihin huippuosaajiin. Heitäkin toki tarvitaan, mutta ammatillisten osaajien saatavuuden parantamiseksi tarvitaan toimia heti. Keskuskauppakamari näkee keskeisenä ratkaisuna työntekijöiden maahanmuuton vauhdittamisen.

- Hallitus on pyrkinyt edistämään maahanmuuttoa, mutta toimet ovat kohdistuneet pääasiassa huippuasiantuntijoihin. Duunaripuoli on unohtunut kokonaan, vaikka juuri sinne yritysten suurin tarve kohdistuu. Työntekijöiden maahanmuuttoon saadaan vauhtia luopumalla saatavuusharkintajärjestelmästä. Avataan ovet Suomeen ja toivotetaan ulkomaalaiset työntekijät tervetulleiksi, sanoo Valtonen.

Koulutusaloittain tarkasteltuna Kymenlaakson yrityksissä suurin tarve on tekniikan alan osaajista, kaupan ja eri palvelualojen osaajista sekä ICT-alan osaajista.

- Meidän alueellamme osaajapulaa on laidasta laitaan. Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen osalta työvoimapula koettelee niin parturi-kampaamoyrittäjiä kuin metallialan yrityksiä. Huoli juontaa jo opiskelupaikkaa hakevien kiinnostuksen kohteisiin. Metallialan linjat eivät tunnu vetävän niin hyvin kuin vaikkapa peliala. Ongelma on vakava, sillä teollisuutemme tarvitsee metalli- ja konepajaosaamista, Kirjavainen korostaa.

Mikä sitten lääkkeeksi?

Kyselyssä tärkeimpinä keinoina osaavan työvoiman turvaamiseksi Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyritykset pitävät:
- Oppisopimuskoulutuksen lisäämistä. (78% pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä)
- Muunto- ja täydennyskoulutuksen määrän lisäämistä. (73% pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä)
- Koulutusten sisältöjen kehittämistä vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. (69% pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä)
- Kannustinloukkujen purkamista. (65% pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä)

Kymenlaakson kauppakamari on tehnyt jo vuosia yhteistyössä oppilaitosten ja jäsenyritystensä kanssa erilaisia toimenpiteitä osaajapulan taklaamiseksi. Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö nostetaankin kyselyn vastauksissa tärkeään asemaan.

- Kauppakamari ja oppilaitokset julkaisivat juuri päivitetyn oppaan oppilaitosyhteistyön ja yritysten jouhevan yhteistyön edistämiseksi ja monia muitakin toimenpiteitä tehdään koko ajan. Ennen koronapandemiaa kauppakamarin teollisuusvaliokunnalla oli tarkoitus tehdä peruskouluihin tsemppikiertue. Toivottavasti saamme sen käynnistettyä uudelleen, Kirjavainen kertoo.

----------------------------------------------------------------------------------------
Kauppakamarien kysely tehtiin 20.-23.9.2022. Kyselyyn vastasi 1780 kauppakamarien jäsenyritystä eri toimialoilta ja eri puolelta Suomea. Kymenlaaksosta 49 vastaajaa.
Kymenlaakson vastaajista 20% edusti teollisuutta, 14% kuljetus- ja varastointialaa, 10% muita palvelualoja, 6% rakentamista ja 6% terveys- ja sosiaalipalveluja.
Yrityksistä tulee viestiä, että ammatillisten oppilaitosten opiskelijat tulisi saada edes viimeiseksi kouluvuodeksi yrityksiin oppisopimuskoulutukseen. - Marika Kirjavainen, Kymenlaakson kauppakamari