if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

14.6.2022

"Metsätalouden arvonlisä on aivan lentoradalla ja tätä me tarvitaan joka toimialalle."

Aki Kangasharju Löysin vaihto -seminaarissa

Kangasharju kehottaa muita toimialoja ottamaan esimerkkiä metsätalouden kasvusta. Metsäteollisuuden kasvu läikkyy voimakkaimmin muille toimialoille.


Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju puhui Kymenlaakson metsäteollisuuden 150-vuotis -juhlaseminaarissa Kouvolassa 7.6.2022.

Kangasharjun mukaan Suomessa ei ole mitään syytä surkutella, mutta uusia tuotteita tarvitaan joka alalle, jotta globaalissa vauhdissa pysytään mukana.

- Kasvun eväitä tarvitaan joka rintamalla. Tarvitsemme myös rakennemuutosta, jotta pääsemme mukaan uusille markkinoille. Investoinneista tulee elintaso niin metsäsektorille kuin koko kansantalouteen, Kangasharju painotti.

Teollisuuden osuus taloudesta on Suomen viennissä säilynyt korkealla tasolla. Kangasharjun mukaan tietointensiivisten palveluiden kasvu on kansainvälisessä vertailussa vielä vaatimatonta.

- Kurottavaa vaikkapa Belgiaan, Ranskaan tai Saksaan olisi tehtävä harppauksittain.

Kangasharju näkee, että Suomessa on esimerkiksi pelialalla paljon hyviä startup-yrityksiä, mutta tietointensiiviset palvelut eivät ole vielä kokonaisuutena päässeet isoihin volyymeihin verrattuna muihin Pohjoismaihin.

- Suomi on kansainvälisesti verrattuna vielä startup-vaiheessa, kun esimerkiksi Ruotsi on jo päässyt skaalautumisvaiheeseen.

Metsätalouden kasvun Kangasharju ottaisi esimerkiksi muillekin toimialoille.

-  Metsätalouden arvonlisä on aivan lentoradalla ja tätä me tarvitaan joka toimialalle. Kun verrataan metsätalouden kehitystä vuodesta 2010 vuoteen 2020, niin arvonlisä ja tuottavuus ovat lisääntyneet hurjasti, työllisyys jopa vähän kasvanut. Metsäteollisuudenkin tuottavuus on kasvanut, mutta se on tehty työllisyyttä vähentämällä,  Kangasharju totesi.

Metsäteollisuutta Kangasharju pitää Suomen menestyksen avaintekijänä.

- Se on teollisuudesta kaikkein tärkein toimiala, mistä saamme työtä ja toimeentuloa Suomeen. Kun verrataan eri toimialojen liikevaihtoja, niin metsäsektorilla jokaisesta tuotteesta jää Suomeen 70-80 prosenttia arvolisää. Suhdeluku on suuri verrattuna vaikka öljysektoriin, jonka tuotteista jää arvonlisää 14 prosenttia. Mitä enemmän metsäsektorin tuotteita saadaan siis kehitettyä, sitä paremmin se sataa koko Suomen laariin.

- Toinen metsäsektorin tärkeyttä korostava mittari tulee kriisiytyneestä nykytilanteesta. Mitä paremmin metsäsektori onnistuu kasvamaan, sitä paremmin olemme turvassa maailman turbulenssilta, koska arvoketjut ovat niin vahvasti kotimaisia, Kangasharju toteaa.