if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

27.12.2021

Pysytäänkö helikopteriasiassa faktoissa vai pyörretäänkö päätös?

Kolmen vuoden takainen päätös lääkärihelikopterin sijoituspaikasta on kiertynyt kummalliseen umpisolmuun.


Vuonna 2018 Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan tarjoamien alueiden käytettävyyttä arvioitiin päätöksenteossa laajasti.  Hallituksen reformiministerityöryhmä totesi faktojen ja pitkällisen harkinnan päätteeksi Utin olevan paras sijoituspaikka lääkärihelikopterille.

Kaksi vuotta kului, eikä ministeriön alaisuudessa toimiva valtionyhtiö Finnhems ryhtynyt toimeenpanemaan päätöstä.

Joulukuun alussa ministeri Kiuru (SDP) nosti kansanedustaja Ville Kaunistolle (Kok.) antamassaan vastauksessa esille tukikohdan perustamisen väliaikaisesti Lappeenrantaan.

Miksi faktoihin perustuvaa päätöstä ryhdyttäisiin muuttamaan?

Eduskunta on 13.3.2019 hyväksynyt valtionrahoituksen Kouvolaan ja Seinäjoelle perustettavien uusien lääkärihelikopteritukikohtien rakentamiseen. Eduskunnan päätöksellä on siten linjattu valtion rahoituksen edellytyksenä olevat tukikohtien sijaintipaikat. Eduskunnan oikeusasiamies on 20.3.2019 vahvistanut erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen päätöksen toimivaltaiseksi ja lopulliseksi.

Valtioneuvoston päätöksiltä pitää voida edellyttää pysyvyyttä.  Toimintaympäristön ennustettavuus ja vakaa toimintaympäristö ovat perusedellytyksiä maakunnan kehittämiselle.

Faktat eivät ole muuttuneet.

Fakta 1: Maantieteellistä sijaintia ei mikään muuta. Jos kopteri operoisi Lappeenrannasta käsin, sen toiminta-alueesta iso osa olisi Venäjän puolella. Toimintasäde Utista kattaa laajasti Suomenlahden merialueen, Kymenlaakson, pääosan Etelä-Karjalaa sekä osan Hämettä ja Uuttamaata.

Fakta 2: Utista käsin tavoitetaan merkittävästi enemmän ihmisiä kuin Lappeenrannasta. Tilastokeskuksen mukaan 100 kilometrin toimintasäteellä Utista tavoitetaan 613 000 asukasta, Lappeenrannasta 370 000 asukasta. Toimintasäteen ollessa 150 kilometriä, Utista tavoitetaan yli 2 miljoonaa asukasta, Lappeenrannasta noin 680 000 asukasta.

Fakta 3: Lääkärihelikopterin sijoittumista on valmistelu jo laajasti Kymenlaaksossa. Kymsote on perustanut Kouvolaan 24/7 -valmiudessa olevan lääkäriyksikön. Tontti- ja yhteistyömahdollisuudet on kartoitettu.

Kauppakamari painottaa, että lääkärihelikopterin sijoittaminen Kouvolaan on merkittävä asia sekä alueellisesti että terveysturvallisuuden ja Kymenlaakson keskussairaalan toiminnan ja tulevaisuuden kannalta.

Päätöksen muuttaminen saattaa vaarantaa paljon suurempaa kokonaisuutta kuin julkisuudessa on ollut esillä. Pelkona on, että helikopterin sijoittuminen muualle heikentää myös Kymenlaakson keskussairaalan asemaa ja kymenlaaksolaisten sairaalapalveluja. 

Kymenlaakson keskussairaalalle ei myönnetty sotelaissa laajaa ympärivuorokautista päivystystä. Uhkana on osastojen sulkeminen ja keskittäminen niihin 12 sairaalaan, jotka päivystävät 24/7. Kymenlaakson keskussairaalan saavutettavuusalueen sisällä asuu lähes 200 000 suomalaista, mikä on enemmän kuin esimerkiksi Etelä-Karjalan keskussairaalan alueella, jolla on ympärivuorokautisen päivystyksen status.

Kyse on myös työpaikoista. Suomen nykyisissä kuudessa lääkärihelikopterien tukikohdassa työskentelee 21-29 henkilöä kussakin. Valtiovalta voi tukea alueen elinvoimaa julkisilla investoinneilla. Etelä-Karjala on saanut julkisia investointeja vuosina 2010-2018 keskimäärin 1834 euroa per asukas vuosittain. Kymenlaakso 1428 euroa.

Tarvitaanko vielä lisää faktoja?

Väliaikainenkin tukikohta vaatii investointeja ja henkilökunnan rekrytointia. Jos tilat rakennetaan ja henkilökunta asettuu Lappeenrantaan, niin onko todennäköistä, että tukikohta muutaman vuoden päästä siirretään Uttiin?

Kymenlaakson Kauppakamarin mielestä ei ole ilmennyt mitään sellaisia uusia tekijöitä, mitkä antavat aihetta päätöksen muuttamiseen.

Hanke on saanut vahvasti poliittisen luonteen, mitä osoittaa muun muassa se, että ministeri Kiuru on kertonut tekevänsä päätöksen asiasta vasta aluevaalien jälkeen.

Vetoammekin erityisesti Kymenlaakson sosiaalidemokraatteihin, että he toimivat väkevästi maakunnan edun mukaisesti.

 

Marika Kirjavainen
toimitusjohtaja
Kymenlaakson kauppakamari