if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

23.11.2021

Neljä yritystä julkaisi verojalanjälkensä. Autosalpa, Kymenlaakson Sähkö, KSO ja OP Kymenlaakso maksoivat yhteensä 108 miljoonaa euroa veroja tai veronluonteisia maksuja.

Verojalanjälkien tarkoituksena on luoda laaja kokonaiskuva kaikista yritystoiminnan synnyttämistä verovirroista.


Yritysten kohdalla puhutaan usein vain yhteisöverosta ja sen suuruudesta. Yhteisövero on kuitenkin vain yksi yritysten maksamaista ja tilittämistä veroista.

Keskuskauppakamarin laskemien yritysten verojalanjälkien tarkoituksena on luoda kokonaiskuva yritystoiminnan synnyttämistä verovirroista. Yritysten maksamilla ja tilittämillä veroilla ja veronluonteisilla maksuilla kustannetaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluja kuten sosiaaliturvaa, terveyden- ja sairaanhoitoa, koulutusta ja liikenneverkostoa.

Kymenlaakson kauppakamarin Veropäivässä maanantaina 22.11. julkistettiin Autosalpa Oy:n, Kymenlaakson Sähkö -konsernin, Kymen Seudun Osuuskaupan ja OP Kymenlaakson verojalanjäljet. Tiedot perustuvat yritysten toimittamiin vuoden 2020 tietoihin.

- Mukana on neljä eri toimialoja edustavaa yritystä, jotka ovat myös isoja työllistäjiä, kertoo Kymenlaakson kauppakamarin viestintäpäällikkö Kirsi Juura.

Verojalanjälkensä julkaisseista yrityksistä Autosalvan verojalanjälki oli 25,8 miljoonaa euroa, Kymenlaakson Sähkö -konsernin 42,8 miljoonaa euroa, Kymen Seudun Osuuskaupan 34,1 miljoonaa euroa ja OP Kymenlaakson 5,8 miljoonaa euroa.

Verojalanjäljessä ovat mukana sellaiset verot ja veronluonteiset maksut, jotka jäävät yrityksen kustannuksiksi, kuten yhteisövero ja kiinteistövero. Lisäksi verojalanjälkeen luetaan ne verot ja veronluonteiset maksut, jotka ovat niin sanottuja läpikulkueriä, kuten arvonlisävero, tai jotka yritys pidättää maksamistaan suorituksista ja tilittää edelleen, kuten palkan ennakonpidätys ja lähdeverot.

- Yhteistä yrityksen verojalanjälkeen luettaville veroille ja veronluonteisille maksuille on se, että niitä ei olisi syntynyt ilman yritystoimintaa, korostaa Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

 

Yritysten verojalanjäljet vuonna 2020

Autosalpa verojalanjalki

 Kymenlaakson Sahko konsernin verojalanjalki

Kymen seudun osuuskauppa verojalanjalki

 

OP Kymenlaakso verojalanjalki
Yhteistä yrityksen verojalanjälkeen luettaville veroille ja veronluonteisille maksuille on se, että niitä ei olisi syntynyt ilman yritystoimintaa. -Emmiliina Kujanpää

Suuri veroselvitys antaa kokonaiskuvan yritysten merkityksestä kansantaloudelle

kansi

Valtio ja kunnat keräsivät vuonna 2019 veroja lähes 73 miljardia euroa. Lisäksi pakollisten sosiaaliturvamaksujen määrä oli yli 28 miljardia euroa. Nämä verotulot syntyivät pääosin yritystoiminnasta.

Yritysten maksamilla ja tilittämillä veroilla ja veronluonteisilla maksuilla kustannetaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluja kuten sosiaaliturvaa, terveyden- ja sairaanhoitoa, koulutusta
ja liikenneverkostoa.

Vuonna 2019 elettiin aikaa ennen koronapandemiaa ja sen aiheuttamaa taloudellista taantumaa. Edellinen vuosi oli ollut kasvun vuosi lähes kaikissa maakunnissa. Kuitenkin jo vuoden 2019 verotiedoissa havaitaan laskusuuntaa joissakin maakunnissa.

Vuonna 2020 esimerkiksi kerätyn arvonlisäveron määrä putosi Verohallinnon tietojen mukaan 4,5 prosenttia, ja yhteisöverossa  pudotus oli moninkertainen. Taantuman syvyys mitataan aikanaan vuoden 2020 ja 2021 verojalanjälkeä laskettaessa.

Kymenlaakson yritysten verojalanjälki 755 miljoonaa euroa

Yli 7 600 Kymenlaaksoon rekisteröityä yritystä maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle vuonna 2019. Kymenlaaksolaisten yritysten lukumäärä on kasvanut vuoteen 2015 verrattuna,
mutta määrä on notkahtanut vuonna 2018.

Maakunnassa asuvien työllisten määrä oli vuonna 2019 noin 71 000. Maakunnan työllisten määrä on pysytellyt vuonna 2019 edellisvuoden tasolla. Kymenlaaksoon rekisteröityjen yritysten verojalanjälki vuodelta 2019 oli 755 miljoonaa euroa. Suurimmat verovirrat kertyivät palkkojen ennakonpidätyksistä ja eläkevakuutusmaksuista sekä arvonlisäveroista. Maakuntakohtaisessa verojalanjäljessä ei ole mukana ympäristöveroja.

Kymenlaaksolaisten yritysten kerryttämä verojalanjälki on kasvanut maltillisesti vuosina 2015–2019. Erityisesti yritysten voitosta maksettava yhteisövero nousi vuonna 2019. Myös palkoista pidätetyt ennakkoverot nousivat. Tilitetyn arvonlisäveron määrä sen sijaan laski.

Keskuskauppakamarin kokoaman Suuren veroselvityksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva yritysten merkityksestä kansantaloudelle.

Lisäksi selvitys tarjoaa tietoa verotulojen ja siten myös talouden kehityksestä maakunnittain vuosina 2015-2019.