if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

27.10.2021

Kymenlaaksolaisyritysten tilanne vaimeni hieman alkuvuoden nousun jälkeen. Näkymät sen sijaan ovat aavistuksen kohentuneet.

Suhdannebarometrin tulosjulkistus

Kymenlaakson yritysten tilanne syksyllä vaimeni hieman alkuvuoden nousun jälkeen. Lähikuukausien näkymät kymenlaaksolaisyrityksissä ovat sen sijaan kohentuneet aavistuksen verran ja tilanteen arvioidaan pysyvän lähikuukausina ennallaan.

Tilanne ilmenee Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja Kymenlaakson kauppakamarin keskiviikkona julkistetusta Suhdannebarometrikyselystä.


Tuotanto- ja myyntimäärät Kymenlaakson yrityksissä lisääntyivät heinä-syyskuus­sa vain lievästi, mutta tuotannon ennakoidaan vauhdittuvan vuoden loppua kohden. Yritysten välillä on suuria eroja, laajalti on havaittavissa pulaa ammattityövoimasta tai kysynnästä. Ammattitaitoisesta työvoimasta oli lokakuussa puutetta kolmasosalla vastaajista. Kustannukset ovat nousseet yleisesti. Globaali materiaalipula näkyy myös paikallisissa yrityksissä.

Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksissä tilanne on hyvin kaksijakoinen. Pandemian seurauksena nähtävissä on erittäin suuria eroja eri toimialojen ja eri yritysten välillä.

Suhdannebarometrin tulosjulkistuksessa tilannetta kommentoivat paikallisten yritysten edustajina aluejohtaja Antti Harinen Afry Oy:stä ja toimitusjohtaja Anu Markkanen Kristinalta.

"Alkuvuoden matkakauppa oli erittäin hiljaista. Alkukesästä alkoi näkyä pientä viriämistä. Selvä muutos tuli elokuun puolivälissä, kun matkustusrajoitukset  lievenivät ja yleinen keskustelu kääntyi vihdoin matkustusmyönteiseksi. Se, että Suomessa useimmilla toimialoilla näyttää nyt hyvältä, kauppa käy, työvoimaa tarvitaan lisää ja tulevaisuuskin näyttää lupaavalta, heijastuu myös kuluttajien vapaa-ajan matkustushaluihin", sanoi Anu Markkanen.

Antti Harinen Afryltä totesi, että suunnittelu- ja konsutointialaa pandemia ei puraissut pahasti. Teollisuuden aktiviteetit ovat lisääntyneet pandemiatilanteen selkiintyessä. Talousalueella on useita jo julkistettuja

investointihankkeita, jotka odottavat investointipäätöstä. Suurena ongelmana Harinen mainitsi osaavan työvoiman puutteen. Insinöörikoulutusta tarvittaisiin Kymenlaaksoon lisää.

" Yksi erityisen hankala ala on sähkötekniikka. Lähimmät alan koulutuspisteet ovat Mikkelissä ja Helsingissä. Maailman sähköistyessä tarvetta alan osaajille olisi paljon", Harinen painotti.  

Valtakunnallinen tilanne

Lokakuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten suhdannetilanne on jatkunut myönteisenä syksyn aikana. Kiivain kasvuvaihe on kuitenkin jäämässä taakse, sillä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku laski heinäkuusta.

”Koronasta palautumisen kiivain vaihe on jäämässä taakse, koska vuosi sitten syvin kuoppa oli jo ohitettu. Hyvässä suhdannetilanteessa kasvun esteeksi ovat nousseet hetkeksi taka-alalle jääneet osaavan työvoiman saatavuus, globaalien tarjontahäiriöiden tuomat ongelmat sekä kustannusten nousu. Nämä kaikki lyövät nyt hiekkaa talouden rattaisiin”, toteaa EK:n johtaja Sami Pakarinen.

”Palveluissa ja teollisuudessa suhdannenäkymät ovat vaimentuneet. Palvelujen kannalta yksi iso tekijä on kansainvälisten turistien saapuminen Suomeen. Matkailuala on jäämässä pahasti jälkeen kilpailijamaista, kun suomalaiset matkustavat ulkomaille ja maahan ei vastaavasti ole tulijoita entiseen tapaan. Teollisuudessa varastot ammottavat tyhjyyttään ja materiaalien heikko saatavuus heijastuu kaikkialle. Rakentamisessa näkymä on kohentunut, mutta sielläkin kova asuntokysyntä voi tyssätä hetkellisesti vuokrattavuushaasteisiin.  Kun tähän lisätään joka alalla alati vaikeutuva työvoiman saatavuusongelma, niin yhtälö on kasvun jatkumisen kannalta haastava,” Pakarinen toteaa.

Investointien momentum on nyt

Suomen kannalta olennaisinta on nyt rokotuskattavuuden nosto, koronapassin voimassaolon jatkaminen, mikäli rajoitusvaltuuksien voimassaoloa päätetään jatkaa, sekä matkustusrajoituksien höllääminen.

”Meidän täytyy toimia nopeasti, sillä hoitovelka kasvaa koko ajan eikä rokotteiden saatavuus ole enää ongelma. Joudumme kuromaan taas muita kiinni, koska tässäkin olemme jääneet jälkijunaan. Rokotepassi rajoitusten vaihtoehtona olisi pitänyt valmistella jo keväällä, jotta se olisi voitu ottaa aiemmin käyttöön. Samalla se olisi kannustanut rokotteen ottamiseen,” EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa.

Suomeen on kertynyt viime vuosien aikana merkittävä investointivaje. Nyt investoinneille on maailmalla kysyntää, koska kapasiteetista on syntymässä pulaa ja se myös vanhenee käsiin.

”Suomelle tämä tarjoaa vain mahdollisuuksia, jotka pitää osata hyödyntää. Tämä ei onnistu ilman nopeampia lupakäytänteitä niin investointien kuin työvoimankin osalta,” Häkämies jatkaa.

Suhdannebarometrin tuloksiin
"Yksi erityisen hankala ala on sähkötekniikka. Lähimmät alan koulutuspisteet ovat Mikkelissä ja Helsingissä. Maailman sähköistyessä tarvetta alan osaajille olisi paljon." Antti Harinen, Afry.