if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

20.9.2021

Etätyöt jäävät pysyväksi ilmiöksi myös ”uudessa normaalissa”

Kauppakamarikysely

Vaikka koronaeristäytyminen loppuu, niin etätyöt jäävät pysyväksi ilmiöksi. Näin uskoo 82% Kymenlaakson kauppakamarin kyselyn vastaajista. Etätyöt ovat muuttaneet myös esimiestyöskentelyä. Uudenlaisen johtamistyön muutoksen näkee välttämättömäksi yli puolet vastaajista.


Kauppakamarit kysyivät jäsenyrityksiltään, mitä pysyviä muutoksia koronapandemia jättää yritystoimintaan ja työntekemisen malleihin, kun koronakriisin jälkeen palataan niin kutsuttuun ”uuteen normaaliin.”

Kymenlaaksossa etätyön uskoo jäävän pysyväksi tai lisääntyvän 82 prosenttia vastaajista. Näkemys etätyön pysyvyyteen on Kymenlaaksossa jopa muuta maata kahdeksan prosenttia suurempi. Tuleeko vallitsevaksi malliksi jonkinlainen hybridimalli lähi- ja etätyöskentelyn yhdistelmänä, on varmasti syksyn suuri pohdinnan paikka työpaikoilla.

”Pohjaten keskusteluihin yritysten edustajien kanssa uskon, että kokouksia tullaan pitämään edelleen verkossa. Mutta kyllä meillä kaikilla tuntuu jo olevan suuri tarve myös henkilökohtaisille tapaamisille. Tämä tuli selvästi esille Vaikuttajafoorumimme tapaamisessa syyskuussa Kouvolassa”, sanoo Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Marika Kirjavainen.

Yritykset kertovat, että työelämän palautuessa koronan jälkeiseen moodiin niiden tilantarve vähenee. Kymenlaakson yrityksistä neljännes vastaa, että toimitilojen tarve vähenee.  

Kiintoisa kysymys onkin, mitä tapahtuu tyhjiksi jääville toimistotiloille. Keski-Euroopan kävelykaduilla on tyhjiksi jääneitä liikehuoneistoja ja toimistotiloja muunnettu idyllisiksi designhotelleiksi. Olisiko tässä ratkaisu myös Kymenlaakson kaupunkikeskustojen tyhjille liikehuoneistoille, pohditaan Kymenlaakson kauppakamarissa.

Digitalisaation vauhdittumiseen edelleen uskoo 73 prosenttia Kymenlaakson vastaajista.

Joka toisessa vastaajayrityksessä (53%) on havahduttu korona-aikana, että johtamistapoja on muokattava uudenlaisiksi. Lähes kolmannes (29%) uskoo uuteen normaaliin siirtymisen vaativan myös henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Koronapandemialla on ollut rajuja vaikutuksia yritysten henkilöstömääriin. Laajoista lomautuksista ja irtisanomisista on kuitenkin jo päästy. Kyselyyn vastanneista Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksistä nyt jo 84 prosenttia kertoi henkilöstömääränsä kasvavan tai pysyvän ennallaan seuraavan kahden kuukauden aikana. Huhtikuussa näin ajatteli 78 prosenttia kymenlaaksolaisista vastaajayrityksistä.

Oman toimialan liikevaihdon ennakoitua suurempaa laskua pelkää 12 prosenttia, nousuun uskoo 9 prosenttia vastaajista. Historiasta tiedetään, että suuret yhteiskunnalliset muutokset luovat jalansijaa uudelle, ja suuntaus näkyy myös kauppakamarin kyselyssä. Viidennes (20%) vastaajista uskoo, että markkinaosuuksissa tapahtuu merkittäviä muutoksia  eri toimijoiden kesken.

Kauppakamarien kysely on osa Keskuskauppakamarin ja aluekauppakamarien kyselyä, joka tehtiin 14.9.2021. Kyselyyn vastasi 1994 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä.

 
Uskon, että kokouksia tullaan pitämään edelleen verkossa, mutta kyllä meillä kaikilla tuntuu jo olevan suuri tarve myös henkilökohtaisille tapaamisille. Tämä tuli selvästi esille Vaikuttajafoorumimme livetapaamisessa Kouvolassa.” - Marika Kirjavainen, Kym