if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

18.6.2021

Kuulumisia valiokuntien kesäkokouksista

Kauppakamarin neljän valiokunnan jäsenet kokoontuivat kesäkuussa.


Kaupan alan valiokunta ideoi keväällä Eurot Kymenlaakson -kampanjan, joka kannustaa kuluttajia tekemään valintoja paikallisista yrityksistä. Juhannusviikolla käynnistyvällä kampanjalla halutaan korostaa paikallisten yritysten tuotteisiin ja palveluihin käytettyjen eurojen vaikutusta työllistämiseen, aluetalouteen ja yritysten toimintamahdollisuuksiin. Xamkin ja Ekamin liiketalouden opiskelijat ovat ideoineet esimerkkejä. Kampanjan visuaalisen ilmeen ovat suunnitelleet ja valmistaneet Xamkin graafikko-opiskelijat Janika Kaarnioja ja Lumo Kumpulainen.

Matkailualan valiokunnan kesäkuun kokouksessa tarkasteltiin Kymenlaakson matkailualan vaikuttavuuslukuja. Selkeät graafit tuovat hyvin esille matkailutoimialan merkityksen työllistäjänä ja alan potentiaalin Kymenlaakson kasvun edistäjänä.

Matkailun talous- ja työllisyys 2019 -vaikutustutkimuksen mukaan (TAK Oy, Cursor Oy, Kouvolan kaupunki) matkailualan kokonaisvaikutukset Kymenlaaksossa olivat 233 miljoonaa euroa. Välitön matkailutyöllisyys oli 916 henkilötyövuotta. Matkailu kerrytti kuntien ja kaupunkien kunnallisverotuloja 4,2 miljoonan euron edestä ja jokainen matkailuun käytetty euro poiki 25 senttiä muille toimialoille. 

Kesään matkailuvaliokunnan jäsenet suuntaavat odottavissa tunnelmissa.

”Tuore TNS Kantarin gallup kertoo, että 33% suomalaisista aikoo tehdä tänä kesänä kotimaan matkan, 24% yöpyy hotellissa ja 50% käyttää kesällä enemmän rahaa kuin muina vuodenaikoina”, kertoi valiokunnan puheenjohtaja Mikko Virtanen.

Logistiikan alan valiokunta sai kokoukseensa hyviä uutisia Ely-keskuksen Kari Halmeelta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on saanut Väylävirastolta rahoituksen aloittaa tiesuunnitelman laatiminen Valtatie kuudelle Kouvolan kohdalla välillä Keltti – Tanttari. Suunnittelu aloitetaan syksyllä 2021 ja tiesuunnitelma valmistuu vuonna 2023. Suunnitelmaan tulee sisältymään myös Tanttarin uusi eritasoliittymä ja Kouvolan uusi sisääntuloyhteys Tanttarin eritasoliittymästä Kouvolan keskustaan. Suunnittelun kokonaiskustannus on 2 M€. 

Valtatien 15 tiesuunnitelmaan joudutaan tekemään muutos tiesuunnitelmista saatujen lausuntojen ja muistutusten johdosta. Muutos koskee lyhyttä osuutta valtatien rinnakkaistietä Urolammella. Rinnakkaistie linjataan ohi Uronlammen alueella olevan liito-oravan pesimäalueen.  Ely-keskuksen L- vastuualue laatii muutossuunnitelmaa parhaillaan, jonka jälkeen se etenee Väyläviraston tarkistukseen ja elo-syyskuussa Traficomin hyväksyttäväksi.

Keskuskauppakamari on jättänyt ministeriöön kannanoton hallituksen aikeista nostaa dieselveroa jopa 37 senttiä litralta. Korotuksella olisi merkittävät haittavaikutukset kuljetusalan yrityksille sekä kaupan ja teollisuuden alalle.

Väylärahoituksen määrärahoja uhkaa jopa 110 miljoonan euron vähennys vuoden 2023 jälkeen. Päätöksen tekee maan hallitus ensi vuoden kehysriihessä. Tähän tarvitaan kauppakamarilta vaikuttamistoimenpiteitä.

Teollisuuden alan valiokunta alkaa valmistella yhdessä kauppakamarin henkilökunnan kanssa seminaaria ensi keväälle. Teemana on ensi vuonna vietettävä Kymenlaakson metsäteollisuuden 150v. -juhlavuosi. Seminaari on osa koko maakunnan eri toimijoiden laajaa ohjelmistoa. Kymenlaakson eri toimijoista koostuva työryhmä on suunnittelut vuodesta 2019 -alkaen tapahtumia ja viestintää juhlavuodelle. Muun muassa Merikeskus Vellamossa avautuu kymenlaaksolaisen metsäteollisuuden historiaa ja tulevaisuutta elämyksellisesti esille tuova näyttely 18.5.2022.

Lue lisää juhlavuodesta toukokuussa ilmestyneestä Kauppakamari-lehdestä. 

Teollisuuden alan yrityksistä kantautui erittäin positiivisia tunnelmia. Tilauskirjat ovat täynnä ja jopa ylibuukattuja, kesätyöntekijöitä on rekrytoitu vähintään yhtä paljon kuin koronaa edeltävinä kesinä ja hiljaisten kuukausien jälkeen teollisuuden laitoksissa ollaan kädet täynnä töitä.

”Tuotteiden hinnat ovat uusissa ihmeellisissä lukemissa. Hiljaista oli ja yhtäkkiä on kädet täynnä töitä. Kaikki lähti rysäyksellä liikkeelle. Hyvät fiilikset markkinoilla muutenkin”, kommentoi eräs valiokunnan jäsen.

 
”Jos Verlaan tulee sama väkimäärä kuin viime kesänä, se tarkoittaisi 25 opastettua kierrosta päivässä.” -Ville Majuri, Unescon maailmanperintökohde Verla.

”Ryhmä-, juhla- ja kokousvarauskyselyt on olleet räjähdysmäisessä kasvussa. Vaikeus on siinä, ettei tiedä kuinka paljon rekrytoida henkilökuntaa." Viljami Taimisto, Tykkimäen Sauna.