if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

30.10.2023

Suunnittelu- ja konsultointiala vihreän siirtymän edistäjinä Kymenlaaksossa

Yrityksiä kutsutaan aamukahvitilaisuuteen Kohoaan 21.11.


Kymenlaaksoa on koskettanut voimakas rakennemuutos jälleen tänä vuonna. Tehtaiden ja tuotantolinjojen sulkemiset koskettavat suoraan ja välillisesti satoja työntekijöitä. Vaikutukset alihankintaketjuun tulevat näkymään viiveellä.

Vihreä siirtymän rooli Kymenlaakson kehityksessä korostuu energiakriisin, geopoliittisten jännitteiden ja ilmastotavoitteiden vuoksi. Alueemme kilpailukyvyn vahvistaminen on entistä
tärkeämpää, kun kansainvälinen kilpailu vihreistä investoinneista kiristyy.

Kauppakamari, LUT-yliopisto, Kymenlaakson liitto ja Kaakkois-Suomen korkeakoulu Xamk hakevat buustia vihreän siirtymän edistämiseen Kymenlaakson suunnittelu- ja konsultointialan sekä muiden teknisten alojen yhteistyöllä.

Kymenlaaksossa on pitkäaikainen teknisten aineiden opetus ja alueella vahva suunnittelualan yritysten klusteri, jossa on huipputason asiantuntijaosaamista. Sitä halutaan kehittää edelleen maakunnan vahvuudeksi vihreän siirtymän tuote- ja palveluliiketoimintojen innovoinnissa.

Yhteistä päämäärää kartoitetaan aamukahveilla Synergiakeskus Kohoassa 21.11. Paikalle tähän maksuttomaan aamukahvitilaisuuteen toivotaan alueen teknisten alojen yrityksiä. Kahvien lomassa kuullaan asiantuntijoita UPM.ltä,  Kymenlaakson liiton EU-rahoituksesta,  Euroopan energia- ja ilmastonäkymistä sekä oppilaitosten tuotekehitystyöstä ja opiskelijayhteistyöstä.

Ohjelma

  • Vihreän energian laakso – miten suunnittelutoimistojen asiantuntemuksella maakuntaa voidaan kehittää vihreän siirtymän hyödyntäjäksi ja lisätä yritysten palveluliiketoimintaa. Petteri Ikonen, koulutusalajohtaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
  • Venäjän sota vie vihreää siirtymää askeleen taakse, kaksi harppausta eteen. Ajankohtaiskatsaus ilmasto- ja energianäkymiin Euroopassa ja Suomessa sekä geopoliittisen tilanteen vaikutukset. Teppo Säkkinen, elinkeino- ja ilmastoasiantuntija, Keskuskauppakamari
  • Suunnittelutoimistojen kehityspotentiaali tilaajan näkökulmasta ja yhteistyön tuomat mahdollisuudet. Jari Talka, Manager, Engineering - Strategic Development Projects, UPM
  • Oppilaitosten tuki yrityksille koulutuksen, tutkimuksen, kehittämislaboratorioiden tai muiden kehittämistoimintaa tukevien toimien avulla. Marko Torkkeli ja Jyri Vilko LUT-yliopisto, Petteri Ikonen, Xamk
  • Vihreän siirtymän EU-rahoitusmahdollisuudet yrityksille. Anna-Riikka Karhunen, kehittämispäällikkö, Kymenlaakson liitto
  • LUT:n Hackatonin markkinointikampanja osaavan työvoiman saamiseksi Kymenlaakson suunnittelutoimistoille. Jyri Vilko, LUT-yliopisto
  • Keskustelua, ideointia ja toimenpide-ehdotuksia

Yritykset toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi aamukahveille. Ilmoittautumiset: kymichamber@kauppakamari.fi, puh. 040 591 3339

 
Tavoitteena on löytää ideoita

• Vihreän siirtymän hyödyntämiseen Kymenlaaksossa
• Suunnittelualan yritysten liiketoiminnan kehittämiseen
• Suunnittelualan osaajapulan ratkomiseen
• Uusien innovaatioiden kehittämiseen yhteistyössä alan yritysten ja oppilaitosten kesken
• EU-rahoituksen hyödyntämiseen yrityksissä ja yritysryppäissä


VETYTALOUS - AKKUTEKNOLOGIAT - KYBERTURVALLISUUS - BIOENERGIA -YDINVOIMA - ENERGIAVARASTOT - AURINKOVOIMA - TUULIVOIMA -KIERTOTALOUS