4.2.2021

Kansainväliset kriteerit täyttävä rokotustodistus on välttämätön. Rokotusjärjestystä pidetään toimivana, mutta riskiryhmien jälkeen rokotusjärjestys voisi määräytyä työperusteisesti.

Kauppakamarikysely

Kauppakamarien jäsenyritykset ovat sitä mieltä, että Suomeen on saatava kansallinen, monikielinen rokotustodistus, jonka turvin yritysten matkatyötä tekevät työntekijät pääsevät matkustamaan ulkomaille heti, kun maailma taas aukeaa.


”Koronan jälkeisiä markkinoita jaetaan maailmalla jo nyt. Suomi häviää kilpailussa markkinaosuuksista, jos suomalaisten yritysten työntekijät eivät pysty matkustamaan ulkomaille heti ensimmäisten joukossa tekemään kauppasopimuksia”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemen mukaan on hyvin todennäköistä, että rokotustodistus tulee olemaan pakollinen tai asioita jouduttava asiakirja eri puolella maailmaa, kun matkustaminen rajojen yli on jälleen mahdollista.

Kyselyyn vastasi valtakunnallisesti 3140 yritystä, joista 95 oli Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksiä. Peräti 72 prosenttia kymenlaaksolaisyrityksistä katsoi, että kansallinen, kansainväliset kriteerit täyttävä rokotustodistus on välttämätön

 ”On vaara, että Suomi häviää tämän kilpajuoksun, jollei toimita välittömästi. Viranomaisten pitää nyt pikaisesti valmistella kansainväliset kriteerit täyttävä todistus. OmaKannasta tulostettu suomenkielinen paperi ei riitä kansainvälisillä lentokentillä tai rajanylityspaikoilla”, Romakkaniemi sanoo.

Rokotusjärjestystä tulisi miettiä työperusteisemmaksi

Kyselyyn vastanneista kymenlaaksolaisyrityksistä noin puolet katsoo, että hallituksen ja terveysviranomaisten laatima rokotusjärjestys on toimiva. Kuitenkin 43 prosenttia kyselyyn vastanneista kymenlaaksolaisyrityksistä muuttaisi rokotusjärjestystä niin, että terveydenhoitohenkilökunnan ja riskiryhmien rokottamisen jälkeen rokotusvuoro määräytyisi työperusteisesti.

Vastaajien mielestä asiakaspalvelijoiden, kuten kauppojen kassahenkilökunnan, ravintolatyöntekijöiden ja bussikuskien pitäisi olla rokotusvuorossa ensimmäisinä. Sen jälkeen pitäisi rokottaa opettajat ja päiväkotien henkilöstö sekä työkseen ulkomailla tai kotimaassa matkustavat.

- Vastaajat viestivät, että työssään tartunnalle herkästi altistuville annettaisiin rokotukset seuraavina terveydenhoitohenkilöstön ja riskiryhmien jälkeen. Koulut ja päiväkodit ovat yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja niiden henkilöstön rokottamisella haluttaisiin puolestaan varmistaa lasten ja nuorten mahdollisuus käydä koulua. Nuorten ja lasten henkisen hyvinvoinnin kannalta on ennaltaehkäisevää ja tärkeää, että koulut ja päiväkodit pysyvät auki. Päiväkotien toimiminen on myös perusedellytys vanhempien työssä käynnille, sanoo Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Marika Kirjavainen

Työterveyshuollolle täysimääräinen korvaus

Kyselyyn vastanneet yritykset pitävät tärkeänä myös sitä, että työterveyshuolto otetaan mukaan järjestämään rokotuksia ja että rokotuksista aiheutuvat kustannukset korvataan täysimääräisesti.

Kymenlaakson kauppakamarin vastaajista  88 prosenttia katsoi, että työterveyshuollon järjestämistä rokotuksista pitää saada täysimääräinen korvaus.

”Hienoa, että hallitus teki periaatepäätöksen työterveyshuollon mukaan ottamisesta rokotusten järjestämiseen. Näin rokotukset saadaan hoidettua ripeästi. Päätös jää kuitenkin torsoksi, ellei korvaus työterveyshuollon tekemistä rokotuksista ole täysimääräinen”, Romakkaniemi sanoo.

 Kauppakamarien kysely tehtiin 2.2.2021. Kyselyyn vastasi 3143 kauppakamarien jäsenyritystä, joista 95 Kymenlaaksosta. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta sekä kaiken kokoisista yrityksistä.  Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10. ja 1.12. 
" Koronan jälkeisiä markkinoita jaetaan maailmalla jo nyt. Suomi häviää kilpailussa markkinaosuuksista, jos suomalaisten yritysten työntekijät eivät pysty matkustamaan ulkomaille heti ensimmäisten joukossa tekemään kauppasopimuksia."
- Juho Romakkaniemi